E-mail Facebook LinkedIn Google+ YouTubeHKZ

Tarieven kortdurend verblijf in een zorgcentrum

Basisarrangement € 49,50
Consumpties prijzen op te vragen
Broodmaaltijd / aankopen in winkeltje prijzen op te vragen