E-mail Facebook LinkedIn Google+ YouTubeHKZ

Wonen in het woonzorgcentrum met intensieve dementiezorg

Wonen

Er is dag en nacht verzorgend personeel aanwezig in het gebouw. Zij komen op afgesproken tijdstippen langs en kunnen opgeroepen worden vanuit het appartement. Overdag verblijft u in de huiskamer waar continu een medewerker aanwezig is die op u let (zie hieronder ‘het huiskamerproject). Een verpleegkundige is altijd oproepbaar. Benodigdheden voor de broodmaaltijden krijgt u dagelijks aangereikt, indien nodig ontvangt u een broodtrommel op het appartement. De broodmaaltijd in de ochtend kunt u naar keuze nuttigen op uw appartement of in de huiskamer (zie hieronder). In de huiskamer wordt tussen de middag de warme maaltijd geserveerd. Zo nodig wordt u bij het klaarmaken van de maaltijd en het eten en drinken geholpen. De huishoudelijk medewerker komt één maal per week een half uur voor schoonmaakwerkzaamheden. Dagelijks wordt uw bed opgemaakt, het toilet gecontroleerd en zonodig uw afwas weggewerkt. Eens in de twee weken wordt uw bed verschoond. Wij zorgen dat uw linnengoed wordt gewassen (handdoeken, beddengoed), tegen betaling kunnen we ook uw persoonsgebonden was verzorgen (kleding, ondergoed e.d.). U kunt hier ook zelf of met uw familie zorg voor dragen.

Zorg en begeleiding

U krijgt dagelijks veel hulp bij bijvoorbeeld het opstaan, wassen en aan-uitkleden en mogelijk ook bij de toiletgang. U heeft bij alles of bijna alles hulp nodig. Het is voor u moeilijk of zelf onmogelijk om zelfstandig in huis rond te lopen. U kunt niet alleen naar buiten. We houden in de gaten of u voldoende eet en drinkt, medicijnen inneemt en geen decubitus ontwikkelt. We houden toezicht op u en stimuleren u tot dagelijkse bezigheden en/of activiteiten in de huiskamer. Er is altijd iemand in de buurt om u te helpen. Daarom ontvangt u naast persoonlijke verzorging op uw appartement, ook intensieve begeleiding in de huiskamer. U krijgt een vast contactpersoon toegewezen; de eerst verantwoordelijk verzorgende (EVV’er). Deze stelt samen met u, en eventueel uw familie, een zorgleefplan op, waarin afspraken worden gemaakt over de zorg en begeleiding die geboden wordt, en hoe en wanneer dit gebeurt. Ook de rol die uw familie hierin heeft, nemen we hierin op. We volgen de ontwikkelingen in uw zorgproces en evalueren regelmatig met u of de afspraken die met u gemaakt zijn nagekomen worden of bijgesteld moeten worden in het zorgleefplan. U heeft een kwetsbare gezondheid die we met de huisarts nauwlettend in de gaten houden. Een specialist ouderengeneeskunde (verpleeghuisarts) wordt soms om advies gevraagd.

Geestelijke verzorging

Op iedere locatie is er aandacht voor geestelijke verzorging aansluitend bij uw godsdienst of levensovertuiging. De invulling hiervan verschilt per locatie, bijv. mogelijkheid om een kerkdienstbij te wonen, een stilte ruimte voor overdenking of gebed. Overal is er persoonlijke aandacht voor zingeving, spiritualiteit en levensvraagstukken.

Huiskamerproject (groepsverzorging psychogeriatrie)

U kunt deelnemen aan het huiskamerproject. U kunt hier een praatje maken met andere cliënten, deelnemen aan activiteiten (krant lezen, geheugenspelletjes doen) en samen eten. Bovendien is er altijd een deskundige medewerker aanwezig. Deelname aan de groepsverzorging kan voor maximaal 10 uur per dag. Met u en uw familie maken we afspraken over deelname aan het huiskamer project. Er zijn verschillende afspraken mogelijk. Bijvoorbeeld:

- u nuttigt de maaltijden in de huiskamer en neemt een aantal dagdelen, bijvoorbeeld de ochtenden, deel aan de activiteiten op de groep. Samen met u en uw familie bekijken we hoe u de overige tijd doorbrengt en wie er dan eventueel op u kan letten.

- u verblijft de gehele dag in de huiskamer, nuttigt daar de maaltijden en neemt deel aan de activiteiten op de groep.

Afspraken die met u worden gemaakt, worden vastgelegd in het zorgleefplan.