E-mail Facebook LinkedIn Google+ YouTubeHKZ

Wonen in een woonzorgcentrum met intensieve begeleiding en uitgebreide zorg

Wonen

Er is dag en nacht verzorgend personeel aanwezig in het gebouw. Zij komen volgens afspraak langs en kunnen opgeroepen worden vanuit het appartement. Een verpleegkundige is altijd oproepbaar. Benodigdheden voor de broodmaaltijden kunt u dagelijks halen in het restaurant. Deze kunt u naar keuze nuttigen op uw appartement of in het restaurant. Zonodig ondersteunen we u hierbij. In het restaurant of in de huiskamer (zie hieronder) wordt tussen de middag de warme maaltijd geserveerd. De huishoudelijk medewerker komt één maal per week een half uur voor schoonmaakwerkzaamheden. Dagelijks wordt indien nodig uw bed opgemaakt, het toilet gecontroleerd en uw afwas weggewerkt. Eens in de twee weken wordt uw bed verschoond. Wij zorgen dat uw linnengoed wordt gewassen (handdoeken, beddengoed), tegen betaling kunnen we ook uw persoonsgebonden was verzorgen (kleding, ondergoed e.d.). U kunt hier ook zelf of met uw familie zorg voor dragen.

Zorg en begeleiding

U krijgt dagelijks hulp bij bijvoorbeeld het opstaan, wassen en aan-uitkleden en mogelijk ook bij de toiletgang. We houden in de gaten of u voldoende eet en drinkt, medicijnen inneemt en geen decubitus ontwikkelt. We houden toezicht op u en stimuleren u tot dagelijkse bezigheden in uw appartement en/of activiteiten in de huiskamer. Er is veelal iemand in de buurt om u te helpen.

Daarom ontvangt u naast persoonlijke verzorging op uw appartement, ook begeleiding; individueel of in een groep. Heeft u een vorm van dementie, dan kunt u deelnemen aan het huiskamerproject (zie hieronder groepsverzorging). U krijgt een vast contactpersoon toegewezen; de eerst verantwoordelijk verzorgende (EVV’er). Deze stelt samen met u, en eventueel uw familie, een zorgleefplan op, waarin afspraken worden gemaakt over de zorg en begeleiding die geboden wordt, en hoe en wanneer dit gebeurt. Ook de rol die uw familie hierin heeft, nemen we hierin op. We volgen de ontwikkelingen in uw zorgproces en evalueren regelmatig met u of de afspraken die met u gemaakt zijn nagekomen worden of bijgesteld moeten worden in het zorgleefplan. U heeft een kwetsbare gezondheid die we met de huisarts nauwlettend in de gaten houden. Een specialist ouderengeneeskunde (verpleeghuisarts) wordt soms om advies gevraagd.

Geestelijke verzorging

Op iedere locatie is er aandacht voor geestelijke verzorging aansluitend bij uw godsdienst of levensovertuiging. De invulling hiervan verschilt per locatie, bijv. mogelijkheid om een kerkdienst bij te wonen, een stilte ruimte voor overdenking of gebed. Overal is er persoonlijke aandacht voor zingeving, spiritualiteit en levensvraagstukken.

Huiskamerproject (groepsverzorging psychogeriatrie)

U kunt, indien u psychogeriatrische problemen heeft, deelnemen aan het huiskamerproject. U kunt hier een praatje maken met andere cliënten, deelnemen aan activiteiten (krant lezen, geheugenspelletjes doen) en samen eten. Bovendien is er altijd een deskundige medewerker aanwezig. Deelname aan de groepsverzorging kan voor 2 tot maximaal 5 uur per dag. Met u en uw familie maken we afspraken over deelname aan het huiskamerproject. Er zijn verschillende afspraken mogelijk. Bijvoorbeeld:

- u nuttigt de maaltijden in de huiskamer en neemt een aantal dagdelen, bijvoorbeeld de ochtenden, deel aan de activiteiten op de groep.

- u verblijft een groot deel van de dag op uw eigen appartement, u weet de weg in huis te vinden en u komt alleen naar de huiskamer voor de lunch en de warme maaltijd. Hierdoor bieden we u enige dagstructuur aan.

Afspraken die met u worden gemaakt, worden vastgelegd in het zorgleefplan.