E-mail Facebook LinkedIn Google+ YouTubeHKZ

Thuis wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide zorg

Zorgprofielen

U heeft van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) een indicatie voor langdurige zorg[1] ontvangen en wilt graag thuis blijven wonen. De indicatie is uitgedrukt in een zorgprofiel en geeft aan voor welke zorg u in aanmerking komt. Deze zorg wordt vergoed vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). U betaalt een eigen bijdrage die gerelateerd is aan uw inkomen en vermogen.

’t Heem kan u thuiszorg bieden in de vorm van een Volledig pakket thuis (VPT), wanneer u woont  in de directe nabijheid van één van de woonzorggebouwen van ´t Heem. U ontvangt daarbij dezelfde zorg en ondersteuning, als wanneer u in één van onze zorglocaties verblijft. ’t Heem kan u ook een aantal onderdelen van dit pakket bieden, het zogenoemde Modulair pakket thuis (MPT). Onderstaand leest u wat u kunt verwachten van de verschillende onderdelen van het volledige pakket thuis. De precieze invulling hiervan vindt in overleg met u en uw familie plaats en wordt vastgelegd in uw zorgdossier.

Prettig en veilig wonen met zorg en ondersteuning

U woont zelfstandig in uw eigen woning of appartement en betaalt zelf uw woonlasten. Op afgesproken tijden komt een verzorgende of verpleegkundige bij u langs voor begeleiding, persoonlijke verzorging of verpleegkundige handelingen. We kunnen u bijvoorbeeld helpen bij het opstaan, wassen en aan-/uitkleden en mogelijk ook bij de toiletgang. Onze medewerkers houden in de gaten of u voldoende eet en drinkt en indien nodig uw medicijnen inneemt en geen decubitus ontwikkelt.

Er is oproepbare zorg beschikbaar, hiervoor kunt u telefonisch contact opnemen met een zorg-locatie van ’t Heem of kunt u een oproep doen via zorgalarmering (thuisalarm). U bent zelf verantwoordelijk voor de zorgalarmering (de apparatuur), die wordt mogelijk vergoed door uw zorgverzekeraar. De alarmopvolging, wanneer een zorgmedewerker naar u toe komt, valt onder de zorg waar u gebruik van kunt maken.

Hulp bij het huishouden (alleen VPT)

Kiest u voor een volledig pakket thuis dan komt, indien u dat wenst, een huishoudelijk medewerker één maal per week een uur voor schoonmaakwerkzaamheden en eventuele wasverzorging.

Kiest u voor een modulair pakket thuis, dan valt de hulp bij het huishouden wel binnen uw indicatie. ’t Heem kan deze hulp echter niet bij u thuis leveren. U kunt hiervoor terecht bij een organisatie voor huishoudelijke hulp.

Maaltijden (alleen VPT)

U ontvangt maandelijks een vergoeding voor de broodmaaltijden en warme maaltijd. Bent u niet in staat uw eigen maaltijd te bereiden, dan kunt u gebruik maken van de maaltijdservice van ’t Heem of van het restaurant waar dagelijks de warme maaltijd wordt geserveerd.

Kiest u voor een modulair pakket dan vallen de maaltijden niet binnen uw pakket.

Welzijnsactiviteiten

U kunt deelnemen aan de activiteiten die op de locatie georganiseerd worden. Soms wordt hiervoor een eigen bijdrage gevraagd. Wekelijks is een activiteitenprogramma beschikbaar.

Dagprogramma

’t Heem heeft een dagprogramma voor ouderen. Deelnemers verblijven enkele dagen of dagdelen in de week in de huiskamer van de zorglocatie, ondernemen activiteiten en worden hier intensief begeleid en ontvangen de benodigde verzorging. Dit dagprogramma biedt structuur, professionele begeleiding en verzorging. Daarnaast kunnen deelnemers hier de maaltijd nuttigen en deelnemen aan activiteiten die bij hen passen. In onze zorglocatie nemen we die dagen of dagdelen dus de verzorging en begeleiding over van een partner en/of mantelzorger. Hoeveel dagdelen of dagen u hiervan gebruik kunt maken, hangt af van uw wensen en moet ook passen binnen uw zorgprofiel. De wijkverpleegkundige gaat hierover in gesprek met u.

Logeeropvang ter ontlasting van mantelzorg

Zorg en ondersteuning van uw partner of naasten ontvangen is prettig, maar kan soms ook even te veel zijn. Het is belangrijk dat ook mantelzorgers even tijd voor zichzelf kunnen nemen. U kunt in dat geval gebruik maken van logeeropvang of nachtverzorging in één van onze zorglocaties. U heeft per jaar aanspraak op maximaal 156 etmalen logeeropvang.

Zorgcoördinatie

De wijkverpleegkundige stelt samen met u en uw familie, een Zorgleefplan op, waarin afspraken staan over de zorg en begeleiding die geboden wordt, en hoe en wanneer dit gebeurt. Ook de rol die uw familie heeft, wordt hierin opgenomen. Het totaal aan afspraken wordt voorgelegd aan het zorgkantoor, deze toetst of de zorg en ondersteuning verantwoord thuis geboden kan worden en niet duurder is dan wonen met zorg in een zorglocatie.

De zorgmedewerkers volgen de ontwikkelingen in uw zorgproces en evalueren regelmatig met u of de afspraken die met u gemaakt zijn nagekomen worden of bijgesteld moeten worden in het Zorgleefplan.
U heeft een kwetsbare gezondheid die we met de huisarts nauwlettend in de gaten houden. Een specialist ouderengeneeskunde (verpleeghuisarts) wordt, waar nodig, om advies gevraagd.

Extra services en diensten van ‘t Heem

Er zijn een aantal services en (gemaks-)diensten die ’t Heem u kan bieden, die niet binnen het zorgarrangement VPT/ MPT) vallen. Mogelijk wilt u hier gebruik van maken:

-      Maaltijd en boodschappenservice

Online kunt u uw maaltijd samenstellen en bestellen (website www.t-heem.uwmaaltijd.nl). Wekelijks worden maaltijden bij u thuis bezorgd. U kunt uw maaltijden verwarmen in een oven of magnetron. Ook vindt u op deze website een boodschappenservice.

-      Wasverzorging

Bent u veel tijd kwijt met het doen van uw was? Of is het voor u fysiek zwaar om de was te doen? ’t Heem kan de was voor u laten ophalen, waarna deze gewassen en gestreken weer wordt thuisbezorgd.

Wat zit er wel of niet in een zorgarrangement en waar betaalt u nog voor (in de zorgovereenkomst staan de kosten vermeld)

 

VPT

MPT

Toelichting

Verzorging, verpleging

-       Ja

-       Ja

Zie eigen bijdrage (onderaan tabel)

Begeleiding

-       Ja

-       Ja

Zie eigen bijdrage

Thuisalarm

-    Geen kosten voor alarmopvolging.

-    Wel aansluitkosten, maandabonnement

-    Geen kosten voor alarmopvolging.

-    Wel aansluitkosten maandabonnement

Zorgverzekeraar vergoedt mogelijk de aansluit- en/of abonnementskosten

Hulp bij huishouden en wassen platgoed

-       Ja

-       Nee ( u kunt deze elders verkrijgen vanuit uw pakket)

Met MPT bij een organisatie voor huishoudelijke hulp te regelen

Maaltijden

-   Maaltijdvergoeding

X Nee

Tegen betaling kunt u gebruik maken van een warme maaltijd in het restaurant of de maaltijd laten bezorgen via de maaltijd-service van ‘t Heem.

Welzijnsactiviteiten

Soms kleine bijdrage

Soms kleine bijdrage

 

Dagprogramma ouderen

-       Ja

-       Ja

-      

Logeeropvang

-       Ja

-       Ja

U heeft per jaar aanspraak op 156 etmalen logeeropvang (zie hiervoor zorgarrangement logeer-opvang)

Eigen bijdrage

Lage ‘intramurale’ eigen bijdrage

Lage ‘intramurale’ eigen bijdrage

Het CAK bepaalt de eigen bijdrage op basis van inkomen.

Bij MPT geldt een korting omdat hier minder onderdelen worden geleverd.


[1] In de folder ‘Langdurige zorg (Wlz-zorg) van ’t Heem’ vindt u de verschillende leveringsvormen voor Wlz-zorg: verblijfszorg), volledig of modulair pakket thuis (VPT/ MPT) en persoonsgebonden budget (PGB).