E-mail Facebook LinkedIn Google+ YouTubeHKZ

Kleinschalig wonen met intensieve dementiezorg

Wonen

Er is dag en nacht verzorgend personeel aanwezig in het gebouw. Zij komen volgens afspraak langs en kunnen opgeroepen worden vanuit het appartement. Een verpleegkundige is altijd oproepbaar. Benodigdheden voor de broodmaaltijden kunt u dagelijks halen in het restaurant. Een zorgmedewerker kan u hierbij begeleiden. De broodmaaltijden nuttigt u naar keuze op uw appartement of in het restaurant. In het restaurant wordt tussen de middag de warme maaltijd geserveerd. Als u vanwege uw gezondheid niet naar het restaurant kunt, worden de maaltijden op uw appartement gebracht. Zo nodig wordt u bij het klaarmaken van de maaltijd en het eten en drinken geholpen. De huishoudelijk medewerker komt één maal per week een half uur voor schoonmaakwerkzaamheden. Dagelijks wordt indien nodig uw bed opgemaakt, het toilet gecontroleerd en uw afwas weggewerkt. Eens in de twee weken wordt uw bed verschoond. Wij zorgen dat uw linnengoed wordt gewassen (handdoeken, beddengoed), tegen betaling kunnen we ook uw persoonsgebonden was verzorgen (kleding, ondergoed e.d.). U kunt hier ook zelf of met uw familie zorg voor dragen.

Zorg en begeleiding

U krijgt dagelijks veel hulp bij bijvoorbeeld het opstaan, wassen en aan-/uitkleden en mogelijk ook bij de toiletgang. We houden in de gaten of u voldoende eet en drinkt, medicijnen inneemt en geen decubitus ontwikkelt. We houden toezicht op u en helpen u bij dagelijkse bezigheden in uw appartement en/of activiteiten in huis. Er is veelal iemand in de buurt om u te helpen. U ontvangt naast persoonlijke verzorging op uw appartement, ook begeleiding; individueel of in een groep. U krijgt een vast contactpersoon toegewezen; de eerst verantwoordelijk verzorgende (EVV’er). Deze stelt samen met u, en eventueel uw familie, een zorgleefplan op, waarin afspraken worden gemaakt over de zorg en begeleiding die geboden wordt, en hoe en wanneer dit gebeurt. Ook de rol die uw familie hierin heeft, nemen we hierin op. We volgen de ontwikkelingen in uw zorgproces en evalueren regelmatig met u of de afspraken die met u gemaakt zijn nagekomen worden of bijgesteld moeten worden in het zorgleefplan. U heeft een kwetsbare gezondheid die we met de huisarts nauwlettend in de gaten houden. Een specialist ouderengeneeskunde (verpleeghuisarts) wordt soms om advies gevraagd.

Geestelijke verzorging

Op iedere locatie is er aandacht voor geestelijke verzorging aansluitend bij uw godsdienst of levensovertuiging. De invulling hiervan verschilt per locatie, bijv. mogelijkheid om een kerkdienst bij te wonen, een stilte ruimte voor overdenking of gebed. Overal is er persoonlijke aandacht voor zingeving, spiritualiteit en levensvraagstukken.

Welzijnsactiviteiten en het verenigingsleven

U weet de weg in huis te vinden, maar u hebt hulp nodig om ergens te komen. We helpen u te beslissen waaraan u wilt deelnemen en helpen u daar te komen. Op uw locatie zijn er diverse activiteiten en faciliteiten, zo is er dagelijks een koffie-uurtje, kunt u gebruik maken van de algemene ruimte, zijn er wekelijks enkele activiteiten waar u vrij aan kunt deelnemen. Een programma is op iedere locatie aanwezig op de prikborden. Daarnaast is er een mogelijkheid, tegen een geringe vergoeding, lid te worden van een van de verenigingen binnen ’t Heem. Met de verzorgende overlegt u wat uw wensen zijn. Wanneer u dat wenst, kunnen medewerkers u helpen bij het bedenken wat u kunt gaan doen; zij zijn op de hoogte van alle georganiseerde activiteiten in het woonzorgcentrum en kunnen u daar in adviseren. Zij helpen u bij het plannen ervan, onthouden het zonodig voor u en eventueel wordt u gebracht.