E-mail Facebook LinkedIn Google+ YouTubeHKZ

Zorgarrangementen

Uw zorgindicatie wordt uitgedrukt in een zorgzwaartepakket (ZZP). Het ZZP geeft aan welke zorg u kunt ontvangen. Uw zorg wordt vergoed. U betaalt een eigen bijdrage die gerelateerd is aan uw inkomen.

‘t Heem heeft de indicaties vertaald in zogenaamde zorgarrangementen. Een zorgarrangement is een pakket van wonen, zorg en behandeling, al dan niet met elkaar gecombineerd. In een zorgarrangement staat vermeld welke combinatie ´t Heem u op basis van uw zorgzwaartepakket biedt. De zorg wordt verleend in combinatie met een verblijf in één van onze woonzorgcentra: Torentjeshoef (Berkel-Enschot), de Eikelaar (Udenhout), Haarensteyn (Haaren) en Leyenhof (Helvoirt).

Onderstaand vindt u informatie over de verschillende zorgarrangementen. De precieze invulling vindt in overleg plaats en wordt vastgelegd in het zorgdossier.

Meer informatie

Voor meer informatie neemt u contact op met de zorgadviseurs via zorgadviseur@remove-this.t-heem.nl of telefonisch:

Rineke Vugs

Telefoonnummer: 06 - 5129 6320

Ivette Slaghuis, zorgadviseur

Telefoonnummer: 06 - 2051 1209