E-mail Facebook LinkedIn Google+ YouTubeHKZ

Een zorgindicatie aanvragen

Als u zorg wilt ontvangen van ’t Heem, dan heeft u daarvoor een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Een medewerker bekijkt samen met u uw gezondheid en woon- en leefsituatie. Aan de hand daarvan bepaalt het CIZ welke zorg u nodig heeft en voor hoe lang u die nodig heeft. Het CIZ geeft dus een onafhankelijk oordeel over uw situatie: dit oordeel noemen we een indicatie.

De medewerkers van ’t Heem begeleiden u graag bij de aanvraag van de indicatie. Zodra uw indicatie bekend is, maken we samen met u goede afspraken over de zorg die u gaat ontvangen.

Zorgadviseurs

We beantwoorden uw vragen graag! Voor meer informatie, neem contact met ons op:

Rineke Vugs, zorgadviseur

Telefoonnummer: 06 - 5129 6320

Ivette Slaghuis, zorgadviseur

Telefoonnummer: 06 - 2051 1209