E-mail Facebook LinkedIn Google+ YouTubeHKZ

Ivette Slaghuis, zorgadviseur

Telefoonnummer: 06 - 2051 1209

Zorg in één van onze zorglocaties

't Heem biedt verzorgingshuiszorg. U woont dan in een zorgappartement in één van onze woonzorgcentra (voorheen bekend onder de noemer verzorgingshuis of bejaardentehuis). Deze woonzorgcentra de Eikelaar, Torentjeshoef, Haarensteyn en Leyenhof staan in Udenhout, Berkel-Enschot, Haaren en Helvoirt. In de Eikelaar bieden we gespecialiseerde zorg voor mensen met dementie.

Contactverzorgende

Als u in een zorglocatie van 't Heem komt wonen, komt er veel op u af. Het is fijn één vast aanspreekpunt te hebben, bij wie u met al uw vragen terecht kunt. Deze medewerker noemen wij de Contactverzorgende. Uw Contactverzorgende ontmoet u meteen na uw verhuizing. Samen maakt u afspraken over de invulling van uw vragen, wensen en behoeften, passend bij uw indicatie. 

We vinden het belangrijk dat u zelf de regie over uw leven voert. De Contactverzorgende ondersteunt u daarbij en helpt u om uw wensen goed te ordenen. Zo zorgt u samen dat u bij ’t Heem het leven leidt dat u wilt. De Contactverzorgende maakt u wegwijs en is het aanspreekpunt voor uw familie. Ook bewaakt hij of zij de zorgafspraken en evalueert deze met u.

Op welke zorg en ondersteuning heeft u recht?

Zorginstituut Nederland (opvolger van College voor Zorgverzekeringen), publiceerde onlangs het Wlz-kompas. Bedoeld voor tijdelijke en vaste bewoners van een AWBZ-instelling. De Wlz is de opvolger van de AWBZ. In dit kompas leest u dan ook waar u conform de Wlz recht op heeft.

In een Wlz-instelling wonen mensen die een indicatie hebben voor zorg met verblijf in een instelling. Soms zijn ook hun partners meeverhuisd naar de instelling. Het kompas is ook voor de meeverhuisde partner.

Het kompas geeft uitleg over zorg en ondersteuning als u in een Wlz-instelling verblijft. 

U kunt dit kompas gebruiken bij het maken van afspraken met ons over uw zorg. Bij het maken van die afspraken past een sfeer van onderling vertrouwen en redelijkheid. De gemaakte afspraken worden vastgelegd in een zorgleefplan. Dit zorgleefplan vormt de basis van de zorg die zal worden geleverd.

Aanvullende informatie

Sinds 1 januari 2009 wordt ‘t Heem gefinancierd volgens het systeem van zorgzwaarte-bekostiging. ‘t Heem ontvangt voor de zorg aan u een bedrag dat past bij de uw zorgindicatie, uitgedrukt in een zorgzwaartepakket (ZZP). Het ZZP waarvoor u een indicatie heeft gekregen van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), geeft aan voor welke zorg u geïndiceerd bent. Uw zorg wordt vergoed vanuit de Wet langdurige zorg. U betaalt een eigen bijdrage die gerelateerd is aan uw inkomen.

Afhankelijk van uw indicatie kunnen wij u een zorgarrangement op maat aanbieden. Er zijn 7 verschillende zorgarrangementen beschikbaar. Zo is er voor iedere indicatie een zorgarrangement op maat beschikbaar. 

Meer informatie

Voor meer informatie over intensieve zorg neemt u contact op met de zorgadviseurs via zorgadviseur@remove-this.t-heem.nl of:

Rineke Vugs, zorgadviseur

Telefoonnummer: 06 - 5129 6320

Ivette Slaghuis, zorgadviseur

Telefoonnummer: 06 - 2051 1209