Zorg Pakket Thuis

't Heem biedt langdurige zorg bij u thuis

U wilt graag thuis blijven wonen en langdurige zorg ontvangen van ’t Heem bij u thuis. Wij zorgen ervoor dat u zo lang mogelijk zelfstandig in uw eigen huis kunt blijven wonen. Samen met u kijken we welke vorm van wijkverpleging u nodig heeft. Bij langdurige zorg van ‘t Heem thuis kunt u kiezen voor het Volledig Pakket Thuis of het Modulair Pakket Thuis. Zo ontvangt u de zorg naar uw wens.

Volledig Pakket Thuis

Woont u in een aanleunwoning van ’t Heem? Of in een huurappartement dat aan een van onze woonzorglocaties 'vastzit'? Dan kunt u gebruikmaken van het Volledig Pakket Thuis.
Dit pakket omvat nagenoeg dezelfde zorg die wij bieden aan bewoners in onze woonzorglocaties. Met dit verschil: u ontvangt de zorg thuis.

Modulair Pakket Thuis

Het Modulair Pakket Thuis bevat een deel van de zorg en ondersteuning van het Volledig Pakket Thuis. U bepaalt zelf van welke onderdelen u gebruik wilt maken. U kunt deze onderdelen afnemen bij ‘t Heem, maar ook bij verschillende organisaties. U kunt geen gebruik maken van de onderdelen ‘Maaltijden’ en ‘Hulp bij huishouden’.

Onderdelen

Meer informatie over het Volledig of Modulair Pakket Thuis

Meer in detail weten wat u kunt verwachten van de zorg en ondersteuning van ’t Heem bij u thuis? Download de Leveringsvoorwaarden van het Volledig Pakket Thuis en Modulair Pakket Thuis.

Eigen bijdrage

Voor wijkverpleging met Volledig Pakket Thuis of Modulair Pakket Thuis betaalt u een eigen bijdrage. Deze bijdrage wordt geregeld via het CAK. De hoogte van deze eigen bijdrage kunt berekenen via het rekenprogramma op de website van het CAK.

Van aanvraag tot start van de zorg

Wijkverpleging voor thuis aanvragen
Huisbezoek
Zorgafspraken maken
Start zorg

Wijkverpleging voor thuis aanvragen

U kunt Langdurige Zorg thuis aanvragen bij één van onze wijkverpleegkundigen via het aanvraagformulier of per e-mail;
aanvraagformulier
wijkverpleging@t-heem.nl

Ontvangt u al zorg van ‘t Heem? Dan kunt u natuurlijk ook direct contact opnemen met uw contactpersoon van het wijkteam of de wijkverpleegkundige. Vraagt uw huisarts of een medisch specialist van een zorginstelling wijkverpleging voor u aan? Dan nemen wij contact met u op zodra wij deze aanvraag ontvangen hebben.

Huisbezoek

De wijkverpleegkundige komt bij u thuis langs. Zij gaat met u in gesprek en bekijkt met u uw wensen, behoeften en mogelijkheden. Langdurige zorg thuis van ’t Heem kan bestaan uit een Volledig Pakket Thuis of het Modulair Pakket Thuis. De wijkverpleegkundige ondersteunt u bij het maken van de juiste keuze voor uw persoonlijke situatie.

Zorgafspraken maken

De wijkverpleegkundige van ‘t Heem legt de zorgafspraken die met u gemaakt zijn vast in een Zorgleefplan. Hierin staat o.a:

  • welke zorg en ondersteuning u nodig heeft;
  • aan welke persoonlijke doelen u wilt werken en op welke wijze;
  • wat u belangrijk vindt, bijvoorbeeld privacy of geloofsovertuiging;
  • de hulp die uw naasten bieden.

Zo hebben we alle informatie bij elkaar en weten we precies welke zorg we gaan leveren. Als het Zorgleefplan is opgesteld, nemen we dit met u door. Als u akkoord gaat met de inhoud, ondertekenen we het Zorgleefplan.

Start zorg

De wijkverpleegkundige maakt met u afspraken wanneer de zorg start. Zij zorgt voor de verdere administratieve handelingen. Ten minste één keer per half jaar is er een evaluatiegesprek. Hierin bespreken jullie of de eerder afgesproken zorg naar wens verloopt. En of er wellicht aanpassingen nodig zijn. Als de situatie erom vraagt zal er vaker een evaluatiegesprek plaatsvinden. Zo kunnen we u de beste zorg op maat bieden.

Ga naar de inhoud