E-mail Facebook LinkedIn Google+ YouTubeHKZ

Veelgestelde vragen

Nieuwbouw

/

Dient er apart betaald te worden voor het ophalen van afval? Hoe is dit geregeld?

Ja. Binnen de gemeente Haaren wordt het huishoudelijkafval door de Gemeentelijke Afvalstoffendienst ’s-Hertogenbosch ingezameld. U betaald mee aan de gemeentelijke inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. U krijgt hiervoor een aanslag afvalstoffenheffing.

Kan ik mijn scootmobiel kwijt op de gangen en daar opladen?

Ja, direct bij de voordeur van de woning is een opstalplaats voor een  scootmobiel . Het oplaadpunt is aangesloten op de elektra van de woning.   

Komt er een bewonerscommissie?

Wellicht wel, dat ligt ook aan de animo bij de huurders. Het initiatief ligt bij de huurders.

Mag ik mijn huisdier meenemen als ik in de nieuwbouw ga wonen?

Ja, dit is mogelijk. Uiteraard mag dit geen overlast opleveren voor omwonenden.  

Hoe vraag ik huurtoeslag aan?

Via de website van de belastingdienst: www.toeslagen.nl 

Kom ik aanmerking voor huurtoeslag?

Alleen bij appartementen die in de huurprijscategorie van € 586,68 vallen, kunt u in aanmerking komen voor huurtoeslag.

In welke staat worden de appartementen opgeleverd (afwerkingsniveau)?

Meer informatie hierover vindt u in de verhuurbrochure.

Welke diensten kan ’t Heem leveren in het gebouw?

't Heem biedt diverse diensten op het gebied van zorg en welzijn, zoals: 

-  Persoonlijke verzorging;
-  Verpleegkundige zorg;
-  Persoonlijke begeleiding;
-  Dagbesteding voor senioren;
-  Kortdurend verblijf;
-  Maaltijdenservice;
-  Wasverzorging;
-  Alarmering.

Als ik zorg nodig heb, kan ik hiervoor dan ’t Heem of Woonveste terecht?

't Heem is gespecialiseerd in zorg. U kunt hiervoor informeren bij onze zorgmakelaar. Woonveste levert dit niet, echter, ook als u een woning van Woonveste gaat huren, kunt u hiervoor bij ’t Heem terecht. We werken hierin samen.

Hoe is de toegang tot het complex geregeld?

Bezoekers komen binnen door op een bellentableau aan te bellen. U kunt vervolgens de algemene toegangsdeuren ontgrendelen via een videofoon met kleurencamera. Uw eigen voordeur is voorzien van een deurbel. Bewoners kunnen het gebouw betreden via een elektronisch systeem. Algemene deuren ontgrendelen automatisch zodra u uw toegangskaart of –druppel aanbiedt.

Hoeveel liften zijn in het gebouw aanwezig?

In het gebouw zijn drie liften aanwezig. Twee liften komen bij de hoofdentree en een lift bij de nevenentree. Voor Leyenhof geldt dat bewoners van het Hofpad toegang krijgen tot de nevenentree aan de zijde van het Hofpad. Zo kunnen zij gebruik maken van de lift. Het complex Hofpad zal een droge verbinding hebben met Leyenhof.

Welke voorzieningen zijn in het gebouw aanwezig?

Op de begane grond van beide gebouwen is een restaurant gerealiseerd. Hier kunt u terecht om gezellig samen zijn te zijn en er worden activiteiten georganiseerd. U kunt hier terecht voor een hapje en drankje. 

Zijn er consequenties verbonden aan het weigeren van een woning?

Indien u reeds tekende voor acceptatie, betaalt u als u later alsnog weigert een vergoeding (voor gemaakte en opnieuw te maken kosten) van € 250,00.  U staat weer ingeschreven bij ons met uw eerder opgebouwde inschrijftijd wanneer u het bedrag heeft betaald.

Kan een indicatie voor zorg opnieuw gebruikt worden als ik reeds in een aanleunwoning woon?

Dit is inderdaad mogelijk.

Van welke (zorg)diensten kan ik gebruik maken als ik in Haarensteyn of Leyenhof woon?

De beide gebouwen zijn woon- en zorggebouwen. Dit betekent dat er huurappartementen en zorgappartementen komen. Ook als u een appartement zonder zorg huurt zijn zorg en diensten dichtbij en kunt u hier gebruik van maken. Dit geldt voor diensten als thuiszorg, alarmering, maaltijdservice en wasservice voor uw textiel en beddengoed. Daarnaast komt in beide gebouwen een ontmoetingsruimte, waar u terecht kunt voor een kopje koffie met andere bewoners of met familie en vrienden en waar u tevens een lunch of diner kunt nuttigen. Hier organiseren we ook activiteiten waar u als bewoner van het gebouw aan deel kunt nemen.

Kan ik mijn huis al te koop zetten als ik ingeschreven sta?

 Het realiseren van een nieuwbouwcomplex neemt een langere periode in beslag. Het is begrijpelijk dat u uw eigen woning eerst wilt verkopen en dan gaat verhuizen. Op het moment dat u ingeschreven staat, heeft u niet de zekerheid dat u een appartement in de nieuwbouw kunt gaan huren. Dit is wel het geval op het moment dat wij u een woning toewijzen.  Dan kunt u ook de nodige zaken gaan regelen ter voorbereiding.

Hoe blijf ik op de hoogte van de nieuwbouw?

Als nieuwe huurder blijft u automatisch op de hoogte via de nieuwsbrief, die ieder kwartaal verschijnt.

Appartementen

/

Is er ruimte om een 2e scootmobiel te plaatsen? En zo ja waar?

Op de gangen is per woning ruimte voor plaatsen en opladen van 1 scootmobiel. Ruimte voor het plaatsen van een tweede scootmobiel zal in de woning gezocht moeten worden, of in de berging.

Kunnen extra tegels bijbesteld worden voor de keuken? En zo ja waar?

Als u extra wandtegels wenst bij te plaatsen dan vragen wij u dit schriftelijk aan te vragen. Vervolgens kunnen wij u adviseren over type tegel en verkooppunten. 

Wandtegel MOSA 0497 020025 roomwit glans 20x25 cm kunt u zelf bijbestellen bij een tegelleverancier. Let op: omdat de bijbestelde tegels uit een andere productiemoment komen, kunnen kleine kleurafwijkingen ontstaan.

Mag er geboord worden in de badkamer?

In de vloeren van de woning mag absoluut niet geboord worden. Wij verzoeken u het boren in de wandtegels te beperken. Boort u toch gaten dan graag in de voegen.  

Wordt de vloerverwarming in de berging even warm als elders in de woning?

Nee. De temperatuur in de inpandige berging is lager ingesteld dan elders in de woning.

Dient er apart betaald te worden voor het ophalen van afval? Hoe is dit geregeld?

Ja. Binnen de gemeente Haaren wordt het huishoudelijkafval door de Gemeentelijke Afvalstoffendienst ’s-Hertogenbosch ingezameld. U betaald mee aan de gemeentelijke inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. U krijgt hiervoor een aanslag afvalstoffenheffing.

Mag ik wijzigingen aanbrengen in de woning? Zo ja, hoe werkt dit? Kan ik nu al wijzigingen aanvragen en toestemming hiervoor krijgen?

U mag wijzigingen aanbrengen in de woning. Wij adviseren u voor wijzigingen in de woning altijd uw verhuurder te raadplegen. Wilt u wijzigingen doorvoeren, dan is dit pas mogelijk na oplevering van de woning. U kunt wijzigingen nu al (schriftelijk) aanvragen.

Kan ik mijn scootmobiel kwijt op de gangen en daar opladen?

Ja, direct bij de voordeur van de woning is een opstalplaats voor een  scootmobiel . Het oplaadpunt is aangesloten op de elektra van de woning.   

Worden de bomen rondom de locaties nog gesnoeid, gerooid i.v.m. het uitzicht?

Er vindt overleg met de gemeente plaats en op enkele plekken zullen de bomen terug gesnoeid gaan worden. 

Is er voor iedere huurder een eigen (fietsen)berging of is er een algemene berging?

Iedere huurder heeft een individuele berging. Bij Leyenhof ligt deze buiten het gebouw. Bij Haarensteyn is deze inpandig. Alle bergingen beschikken over een 230V aansluiting die gekoppeld is aan de woning. Daarnaast beschikt de woning nog over een inpandige berging waarin een opstelplaats voor wasmachine en droger is opgenomen. Technische installaties van de woning bevinden zich in een aparte ruimte, direct aan de gangen. In de verhuurbrochure kunt u zien welke berging bij welk appartement hoort. Haarensteyn heeft een algemene fietsenberging op de begane grond. Deze ruimte is beperkt.

Zijn er verschillende typen appartementen qua indeling?

Ja, er zijn diverse typen. In de verhuurbrochure kunt u zien welk type waar ligt (op de overzichtsplattegrond). Van elk type zit een tekening in de brochure.

Er zijn typen met 1 of 2 slaapkamers. In Haarensteyn zijn type I, J, K, L appartementen met 1 slaapkamer. In Leyenhof hebben type D, E en G 1 slaapkamer.

Hoe zien de appartementen er uit?

Er is een uitgebreide verhuurbrochure, waarin alle plattegronden van alle typen appartementen terug te vinden zijn. Tevens staat hier technische informatie vermeld. Deze verhuurbrochure kunt u vinden op www.woonveste.nl of www.t-heem.nl  of op vragen via het kantoor van Woonveste of ’t Heem. 

Komt er een bewonerscommissie?

Wellicht wel, dat ligt ook aan de animo bij de huurders. Het initiatief ligt bij de huurders.

Mag ik mijn huisdier meenemen als ik in de nieuwbouw ga wonen?

Ja, dit is mogelijk. Uiteraard mag dit geen overlast opleveren voor omwonenden.  

Hoe vraag ik huurtoeslag aan?

Via de website van de belastingdienst: www.toeslagen.nl 

Kom ik aanmerking voor huurtoeslag?

Alleen bij appartementen die in de huurprijscategorie van € 586,68 vallen, kunt u in aanmerking komen voor huurtoeslag.

Mag ik mijn appartement tijdelijk onderverhuren aan iemand anders (bijv. tijdens vakantie)?

U kunt uiteraard iemand tijdens een vakantie voor uw woning laten zorgen. Maar u blijft te allen tijden verantwoordelijk voor de woning. Onderverhuren mag nooit zonder toestemming van de verhuurder. 

Moet ik borg of sleutelgeld betalen bij of voor het tekenen van de huurovereenkomst?

Nee, wij vragen geen borg of sleutelgeld. 

Wat is de opzegtermijn?

Er geldt een opzegtermijn van 1 maand. 

Hoe beëindig ik de huurovereenkomst?

Dit kan schriftelijk. U kunt een opzegformulier opvragen via internet of telefonisch.

In welke staat worden de appartementen opgeleverd (afwerkingsniveau)?

Meer informatie hierover vindt u in de verhuurbrochure.

Welke diensten kan ’t Heem leveren in het gebouw?

't Heem biedt diverse diensten op het gebied van zorg en welzijn, zoals: 

-  Persoonlijke verzorging;
-  Verpleegkundige zorg;
-  Persoonlijke begeleiding;
-  Dagbesteding voor senioren;
-  Kortdurend verblijf;
-  Maaltijdenservice;
-  Wasverzorging;
-  Alarmering.

Als ik zorg nodig heb, kan ik hiervoor dan ’t Heem of Woonveste terecht?

't Heem is gespecialiseerd in zorg. U kunt hiervoor informeren bij onze zorgmakelaar. Woonveste levert dit niet, echter, ook als u een woning van Woonveste gaat huren, kunt u hiervoor bij ’t Heem terecht. We werken hierin samen.

Hoe is de toegang tot het complex geregeld?

Bezoekers komen binnen door op een bellentableau aan te bellen. U kunt vervolgens de algemene toegangsdeuren ontgrendelen via een videofoon met kleurencamera. Uw eigen voordeur is voorzien van een deurbel. Bewoners kunnen het gebouw betreden via een elektronisch systeem. Algemene deuren ontgrendelen automatisch zodra u uw toegangskaart of –druppel aanbiedt.

Hoeveel liften zijn in het gebouw aanwezig?

In het gebouw zijn drie liften aanwezig. Twee liften komen bij de hoofdentree en een lift bij de nevenentree. Voor Leyenhof geldt dat bewoners van het Hofpad toegang krijgen tot de nevenentree aan de zijde van het Hofpad. Zo kunnen zij gebruik maken van de lift. Het complex Hofpad zal een droge verbinding hebben met Leyenhof.

Welke voorzieningen zijn in het gebouw aanwezig?

Op de begane grond van beide gebouwen is een restaurant gerealiseerd. Hier kunt u terecht om gezellig samen zijn te zijn en er worden activiteiten georganiseerd. U kunt hier terecht voor een hapje en drankje. 

Zijn er consequenties verbonden aan het weigeren van een woning?

Indien u reeds tekende voor acceptatie, betaalt u als u later alsnog weigert een vergoeding (voor gemaakte en opnieuw te maken kosten) van € 250,00.  U staat weer ingeschreven bij ons met uw eerder opgebouwde inschrijftijd wanneer u het bedrag heeft betaald.

Kan een indicatie voor zorg opnieuw gebruikt worden als ik reeds in een aanleunwoning woon?

Dit is inderdaad mogelijk.

Van welke (zorg)diensten kan ik gebruik maken als ik in Haarensteyn of Leyenhof woon?

De beide gebouwen zijn woon- en zorggebouwen. Dit betekent dat er huurappartementen en zorgappartementen komen. Ook als u een appartement zonder zorg huurt zijn zorg en diensten dichtbij en kunt u hier gebruik van maken. Dit geldt voor diensten als thuiszorg, alarmering, maaltijdservice en wasservice voor uw textiel en beddengoed. Daarnaast komt in beide gebouwen een ontmoetingsruimte, waar u terecht kunt voor een kopje koffie met andere bewoners of met familie en vrienden en waar u tevens een lunch of diner kunt nuttigen. Hier organiseren we ook activiteiten waar u als bewoner van het gebouw aan deel kunt nemen.

Kan ik mijn huis al te koop zetten als ik ingeschreven sta?

 Het realiseren van een nieuwbouwcomplex neemt een langere periode in beslag. Het is begrijpelijk dat u uw eigen woning eerst wilt verkopen en dan gaat verhuizen. Op het moment dat u ingeschreven staat, heeft u niet de zekerheid dat u een appartement in de nieuwbouw kunt gaan huren. Dit is wel het geval op het moment dat wij u een woning toewijzen.  Dan kunt u ook de nodige zaken gaan regelen ter voorbereiding.

Hoe blijf ik op de hoogte van de nieuwbouw?

Als nieuwe huurder blijft u automatisch op de hoogte via de nieuwsbrief, die ieder kwartaal verschijnt.

Hoe kan ik me inschrijven voor een woning?

Wilt u verhuizen naar een huurwoning van ’t Heem? In de regio Tilburg worden onze woningen aangeboden via het woningverdeelsysteem van Woning in Zicht. Onze woningen in Haaren, Biezenmortel en Helvoirt worden aangeboden via het systeem van Woonveste.

Er is iets kapot in mijn woning, ik zou dit graag laten repareren. Waar geef ik dit door?

U kunt 't Heem 24 uur per dag bellen om storingen en reparatieverzoeken te melden. Tijdens kantooruren wordt u telefonisch geholpen door onze servicemedewerker. Buiten kantooruren kunt u in dringende gevallen contact opnemen met onze meldkamer. U belt in beide gevallen het algemene telefoonnummer van 't Heem 013 - 522 9200.

Voordat u uw reparatieverzoek gaat melden, kunt u eerst nagaan welke onderhoudswerkzaamheden voor rekening van 't Heem komen en welke kleine herstellingen u zelf dient te verrichten. Een overzicht hiervan vindt u op de pagina 'Reparaties en onderhoud'.

Ik wil een dakkapel plaatsen op mijn huurwoning, heb ik hiervoor toestemming nodig?

Wanneer u een ingrijpende verandering aan de woning wilt aanbrengen of een wijziging aan de buitenzijde van de woning, dient u hiervoor schriftelijk toestemming te vragen. Meer informatie vindt u in de folder Zelf uw huurwoning aanpassen.

Algemeen

/

Hoe kan ik me inschrijven voor een woning?

Wilt u verhuizen naar een huurwoning van ’t Heem? In de regio Tilburg worden onze woningen aangeboden via het woningverdeelsysteem van Woning in Zicht. Onze woningen in Haaren, Biezenmortel en Helvoirt worden aangeboden via het systeem van Woonveste.

Er is iets kapot in mijn woning, ik zou dit graag laten repareren. Waar geef ik dit door?

U kunt 't Heem 24 uur per dag bellen om storingen en reparatieverzoeken te melden. Tijdens kantooruren wordt u telefonisch geholpen door onze servicemedewerker. Buiten kantooruren kunt u in dringende gevallen contact opnemen met onze meldkamer. U belt in beide gevallen het algemene telefoonnummer van 't Heem 013 - 522 9200.

Voordat u uw reparatieverzoek gaat melden, kunt u eerst nagaan welke onderhoudswerkzaamheden voor rekening van 't Heem komen en welke kleine herstellingen u zelf dient te verrichten. Een overzicht hiervan vindt u op de pagina 'Reparaties en onderhoud'.

Ik wil een dakkapel plaatsen op mijn huurwoning, heb ik hiervoor toestemming nodig?

Wanneer u een ingrijpende verandering aan de woning wilt aanbrengen of een wijziging aan de buitenzijde van de woning, dient u hiervoor schriftelijk toestemming te vragen. Meer informatie vindt u in de folder Zelf uw huurwoning aanpassen.