E-mail Facebook LinkedIn Google+ YouTubeHKZ

Huur opzeggen

Bij ’t Heem kunt u de huur iedere werkdag van de maand schriftelijk opzeggen. Wij hanteren hierbij de wettelijke opzegtermijn van 1 maand. Het moment van ontvangst van uw opzegging is bepalend voor de einddatum van de huurovereenkomst. De laatste huurdag zal altijd op een werkdag vallen.

Met behulp van het huuropzeggingsformulier, dat u vanaf deze pagina kunt afdrukken, kunt u ons laten weten dat u de huurovereenkomst wilt beëindigen. U kunt het formulier ook telefonisch opvragen of ophalen aan de balie. Houdt u er rekening mee dat u bij de opzegging ook een kopie van het identiteitsbewijs van u en uw eventuele medehuurder/echtgenoot toevoegt. Bij overlijden dient u een kopie van de overlijdensakte toe te voegen.

Woningruil

Huurt u bij ’t Heem en zoekt u een andere huurwoning? Van woning ruilen met een andere huurder kan de oplossing zijn. U moet wel zelf iemand vinden die met u wil ruilen. Dat hoeft niet per se een huurder van ’t Heem te zijn, maar u moet beiden als woningzoekende ingeschreven staan bij Woning in Zicht. 

U maakt zelf afspraken met een eventuele ruilpartner. Als u het eens bent, vult u allebei het aanvraagformulier woningruil in. Ruilt u met een huurder van een andere corporatie, dan stuurt u deze organisatie ook de formulieren toe. Samen met het aanvraagformulier ontvangen wij graag:

  • kopie jaaropgaven en recente loonstroken van gezinsleden die verhuizen.
  • IB60 Inkomensverklaring
  • kopie paspoort of identiteitsbewijs van gezinsleden die meeverhuizen.
  • uittreksel gemeente, waaruit blijkt dat u langer dan een jaar in de te ruilen woning heeft gewoond.

Als we alle gegevens ontvangen hebben, beoordelen we of woningruil mogelijk is. We geven geen toestemming voor woningruil als één van de huurders een huurachterstand heeft of overlast veroorzaakt. Tevens wordt uw inkomen bekeken en beoordelen we of de huurpijs en grootte van de woning passen bij uw huishouden. Let wel: wanneer u van woning ruilt, is het mogelijk dat de huurprijs stijgt. Woningen die genomineerd zijn voor sloop of verkoop komen niet in aanmerking voor woningruil. Op www.woningruil.nl vindt u meer informatie over ruilwoningen. U kunt hierop ook zelf uw woning aanmelden.

Mocht u na het lezen van bovenstaande informatie nog vragen hebben over woningruil, kunt u contact opnemen met één van onze woonconsulenten, Karen Nijenhuis of Bianca Hendriks, via ons algemene telefoonnummer 013 - 522 9200.