Wonen met zorg

Zorg in één van onze zorglocaties

Heeft u elke dag zorg nodig en kunt u daardoor niet meer thuis blijven wonen? Dan kunt u in een zorgappartement in één van onze woonzorglocaties komen wonen. Wij bieden u de zorg en ondersteuning die past bij uw persoonlijke situatie.

Indicatie

Om in een woonzorglocatie te wonen heeft u een zorgprofiel nodig. Daarin staat beschreven welke zorg en ondersteuning u nodig heeft. Het Ciz geeft hiervoor een indicatie af die aansluit bij uw specifieke situatie. Meer informatie over een Ciz-indicatie vindt u op www.ciz.nl. Onze zorgadviseurs begeleiden u graag bij de aanvraag van een indicatie.

Zodra uw indicatie bekend is, maken we samen met u goede afspraken over de zorg die u gaat ontvangen. Afhankelijk van uw zorgprofiel kunnen wij u een zorgarrangement op maat aanbieden. Zo is er voor iedere indicatie een passend zorgarrangement beschikbaar.

Meer informatie over zorgprofielen vindt u op de website van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Een zorgarrangement is een pakket van wonen, zorg en behandeling. In een zorgarrangement staat vermeld welke combinatie 't Heem u op basis van uw zorgprofiel biedt. We verlenen u de benodigde zorg in combinatie met een verblijf in één van onze woonzorglocaties: Torentjeshoef (Berkel-Enschot), Haarensteyn (Haaren), Leyenhof (Helvoirt) en de Eikelaar (Udenhout).

De precieze invulling vindt in overleg plaats. Dit wordt vastgelegd in uw zorgdossier.

Bij 't Heem heeft u ook de mogelijkheid om uitgebreide zorg thuis te ontvangen. Zie hiervoor het Volledig of Modulair Pakket Thuis. Uw wijkverpleegkundige of onze zorgadviseurs kunnen u hiermee verder helpen.

De kosten voor het verblijf en de zorg bij ‘t Heem worden betaald vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). U betaalt hiervoor een eigen bijdrage. De hoogte van de eigen bijdrage hangt af van uw inkomen en het eigen vermogen. Meer informatie daarover vindt u op de website van het Cak. U vindt er ook een rekenhulp voor het berekenen van uw eigen bijdrage. Daarnaast zijn er kosten voor de aanvullende diensten van 't Heem.

Als u in een woonzorglocatie van 't Heem komt wonen, komt er veel op u af. Het is fijn één vast aanspreekpunt te hebben, bij wie u met al uw vragen terecht kunt. Deze medewerker noemen wij de Contactverzorgende. U ontmoet uw contactverzorgende meteen na uw verhuizing. Samen maakt u afspraken over de invulling van uw zorgvraag, passend bij uw indicatie.

We vinden het belangrijk dat u zelf de regie over uw leven voert. De contactverzorgende ondersteunt u daarbij. Zij helpt u om uw wensen goed te ordenen. Samen zorgt u ervoor dat u bij ’t Heem het leven leidt dat u wilt.

De contactverzorgende

  • maakt u wegwijs;
  • is het aanspreekpunt voor uw familie;
  • bewaakt de zorgafspraken en evalueert deze met u.

Van aanvraag tot start Wonen met zorg

Aanvragen Wonen met zorg
Huisbezoek en Zorgplan
Verhuizen
Start Wonen bij ons

Aanvragen Wonen met zorg

U kunt wonen met zorg aanvragen via het formulier of via onze zorgadviseurs:

Formulier aanvragen zorg of diensten
zorgadviseur@t-heem.nl
06 – 5129 6320 Rineke Vugs
06 – 2051 1209 Yolande van Meurs

Indicatie regelen
Voor wonen met zorg heeft u een indicatie voor zorg nodig vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Voor meer informatie over en het aanvragen van een Ciz-indicatie gaat u naar www.ciz.nl. Vanzelfsprekend begeleiden onze zorgadviseurs u graag bij de aanvraag van de indicatie.

Huisbezoek en Zorgplan

Zodra uw indicatie bekend is, komt de zorgadviseur van ’t Heem bij u thuis voor een kennismakingsgesprek. Daarin bespreekt zij o.a. met u welke woonzorglocatie uw voorkeur heeft en welke het beste bij u past. In overleg met u bepaalt de zorgadviseur de stappen die nodig zijn.

Rondleiding
Desgewenst regelt de zorgadviseur een rondleiding voor u in de woonzorglocatie van uw voorkeur. Is er geen plaats op deze locatie? Dan plaatsen wij u op de wachtlijst. In overleg met u regelen we de benodigde zorg om deze wachtperiode te overbruggen.
Zodra er plaats is op uw voorkeurslocatie, neemt de zorgadviseur direct contact met u op.

Zorgplan
Gaandeweg stellen we met u een Zorgplan op. Hierin staat beschreven welk zorg u nodig heeft en welke afspraken we maken over de zorg. Zo hebben we alle informatie bij elkaar en weten we precies welke zorg wij moeten leveren.

Verhuizen

Zodra er plaats is in uw voorkeurslocatie, neemt de zorgadviseur direct contact met u op. Zij nodigt u uit voor een rondleiding in deze woonzorglocatie. U bekijkt dan ook de kamer die beschikbaar is. Als u de kamer accepteert, kunt u er binnen een week naartoe verhuizen.

Eigen spullen meenemen
Bij ’t Heem vinden wij het belangrijk dat u zo veel mogelijk kunt leven zoals u dat thuis gewend bent. Vanzelfsprekend mag u uw eigen meubels meenemen, en bijvoorbeeld een persoonlijk schilderij, kalender of tegeltje voor aan de muur.

Warm welkom
Op de dag dat u bij ons komt wonen, heeft u een kennismakingsgesprek. We nemen gezamenlijk uw zorgplan door. Om alle afspraken officieel te maken, ondertekent ’t Heem een zorgovereenkomst met u.

Start Wonen bij ons

Tijdens de eerste 6 weken van uw verblijf observeren wij u en de zorg die u ontvangt.

Evaluatiegesprek
Aan het eind van deze periode organiseren we een evaluatiegesprek. De contactverzorgende bespreekt dan de uitkomsten van deze observatieperiode met u en uw contactpersoon. Als het nodig is, passen wij daarna uw zorg aan.

Wij werken volgens de afspraken die we met u maken over uw zorg en ondersteuning. Mochten uw wensen en behoeften veranderen, dan bespreken we dit met u en passen we de afspraken aan.

Skip to content