Logeren

U woont zelfstandig thuis en dat gaat prima. Toch kan het gebeuren dat u tijdelijk niet goed voor uzelf kunt zorgen, bijvoorbeeld omdat:

  • uw mantelzorger een korte tijd de zorg niet op zich kan nemen vanwege ziekte, vakantie of anderszins;
  • u plotseling ziek wordt;
  • u geopereerd bent;

In dergelijke situaties kunt u tijdelijk wonen in onze woonzorglocatie Haarensteyn (Haaren) of in woonzorglocatie Torentjeshoef (Berkel-Enschot).

Uw verblijf

U verblijft op een logeerkamer. Deze is, net als in een hotel, volledig ingericht voor een kortdurend verblijf, inclusief keukeninrichting en linnengoed (handdoek, beddengoed). U heeft beschikking over een telefoon en een televisie. Vanzelfsprekend kunt u wat persoonlijke spullen meenemen.

Persoonlijke zorg en begeleiding

Onze medewerkers bieden u persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding. Via de personenalarmering bent u 24 uur per dag verzekerd van hulp. We komen regelmatig even bij u langs om te kijken hoe het gaat. Zo nodig stimuleren we u tot dagelijkse bezigheden in uw appartement en/of activiteiten in onze gezamenlijke huiskamer.

Diensten van ‘t Heem

Om uw tijdelijk verblijf zo gemakkelijk en aangenaam mogelijk te maken, kunt u gebruikmaken van de aanvullende diensten van ’t Heem:

Voor uw warme maaltijd bent u van harte welkom in ons restaurant. In gezelschap van overige bewoners kunt u er genieten van een heerlijk 3-gangen menu. Bent u, bijvoorbeeld door ziekte, niet in de gelegenheid om de maaltijd in het restaurant te gebruiken? Dan verzorgen wij deze op uw kamer. Waar nodig ondersteunen wij u, o.a. door u van en naar het restaurant te begeleiden.

U kunt deelnemen aan het dagprogramma voor ouderen. In de huiskamer kunt u een praatje maken met andere bewoners, deelnemen aan activiteiten (krant lezen, geheugenspelletjes doen) en samen eten. Er is steeds een deskundige medewerker aanwezig. In overleg met u en uw familie maken we afspraken over de invulling van uw dagprogramma.

Binnen ‘t Heem is aandacht voor geestelijke verzorging die aansluit bij uw godsdienst of levensovertuiging. De invulling hiervan verschilt per locatie. Zo is er gelegenheid om een kerkdienst bij wonen, een stilteruimte voor overdenking of gebed. In iedere locatie is persoonlijke aandacht voor zingeving, spiritualiteit en levensvraagstukken.

Overzicht aanvullende diensten en tarieven logeren Haarensteyn (ELV)

Omschrijving Bedrag 2020*
Zorgtelefoon abonnementskosten (per appartement) € 21,65
Bijdrage CAI (per appartement) € 16,20
Waskosten (per persoon) € 53,40
Labelkosten was (per stuk) €   1,03
Servicepakket huiskamer € 17,35
Zorgappartement langer aanhouden dan 7 dagen na vertrek
(per dag, maximaal 7 dagen)
€ 97,22

*prijspeil van alle diensten 1 oktober 2020, jaarlijkse prijswijzigingen voorbehouden

Overzicht aanvullende diensten en tarieven logeren Torentjeshoef (ELV)

Omschrijving Bedrag 2020*
Bijdrage CAI (per appartement) € 16,20
Waskosten (per persoon) € 53,40
Labelkosten was (per stuk) €   1,03
Servicepakket huiskamer € 17,35
Zorgappartement langer aanhouden dan 7 dagen na vertrek
(per dag, maximaal 7 dagen)
€ 97,22

*prijspeil van alle diensten 1 oktober 2020, jaarlijkse prijswijzigingen voorbehouden

Van aanvraag tijdelijk verblijven bij ‘t Heem tot start van de zorg

Aanmelden
Kennismaking
Zorgleefplan opstellen
Evaluatiegesprek
Naar huis

Aanmelden

U kunt uw tijdelijk verblijf aanvragen bij onze zorgadviseurs Rineke Vugs of Yolande van Meurs. Dat kan per mail, telefonisch of via het formulier:

zorgadviseur@t-heem.nl
06 – 5129 6320 Rineke Vugs
06 – 2051 1209 Yolande van Meurs
Formulier aanvragen zorg of diensten

Om tijdelijk bij ons te kunnen wonen, heeft u een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) nodig. Of een verwijzing van de huisarts, een specialist of de transferverpleegkundige van een andere zorginstelling. Dit is een ELV-verwijzing (Eerste Lijnsverblijf).

Nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen, plannen wij samen met u een afspraak in voor een kennismakingsgesprek.

Kennismaking

Op de dag van uw komst heeft u een gesprek met een (contact)verzorgende. U maakt dan samen afspraken over uw wensen, verzorging, medicijnen en telefoongebruik. De dag na uw komst krijgt u een rondleiding om u wegwijs te maken.

Zorgleefplan opstellen

U krijgt een vast contactpersoon toegewezen; de contactverzorgende. Deze stelt samen met u, en eventueel uw familie, een Zorgleefplan op. Hierin worden de afspraken vastgelegd over de zorg en begeleiding die geboden wordt, en hoe en wanneer dit gebeurt. Ook de rol die uw familie hierin heeft, nemen we in het Zorgleefplan op.

Evaluatiegesprek

We volgen de ontwikkelingen in uw zorgproces en evalueren regelmatig met u of de afspraken die met u gemaakt zijn nagekomen worden of bijgesteld moeten worden in het zorgleefplan.

Naar huis

Wanneer u voldoende opgeknapt bent mag u weer naar huis.
Het verblijf in onze logeerkamers duurt meestal maximaal zes weken. Als u dan niet voldoende hersteld bent om terug te keren naar uw eigen huis, kunnen we een nieuwe indicatie voor u aanvragen.

 

Skip to content