E-mail Facebook LinkedIn Google+ YouTubeHKZ

Professionele alarmering

Een misstapje, een val, het gebeurt iedereen wel eens. Het is belangrijk dat u weet dat u hulp in kunt roepen als het u overkomt. Een handige manier om hulp in te roepen is met professionele alarmering van ’t Heem. In de woon- en zorggebouwen en in de aanleunwoningen van 't Heem kunt u direct hulp inschakelen van onze medewerkers.

U krijgt een zender met daaraan een alarmknop. Deze knop drukt u in als u hulp nodig heeft. U legt direct contact met de medewerker van ’t Heem. Zo kunt u laten weten wat er aan de hand is en kan er daar waar nodig gehandeld worden. Een veilig gevoel met professionele alarmering van 't Heem!

Het doel van professionele alarmering is het ondersteunen van het zelfstandig wonen, het verhogen van het gevoel van veiligheid en de directe bereikbaarheid van hulpverleners. Wanneer u professionele alarmering van 't Heem heeft, kunt u 24 uur per dag hulp inroepen.

We bieden deze dienst in de zorglocaties standaard aan, iedere bewoner kan hier dus gebruik van maken.