E-mail Facebook LinkedIn Google+ YouTubeHKZ

Groepsverzorging

’t Heem biedt groepsverzorging in de zorgcentra aan mensen met lichte tot matige dementie. In een groep van tien tot twaalf ouderen krijgt u zeven dagen per week persoonlijke en gestructureerde aandacht. Een vast team van medewerkers zorgt voor aangename en zinvolle dagbesteding. De activiteiten stemmen we zoveel mogelijk af op de wensen van de deelnemers en variëren van muziek en voorlezen tot bewegen en koken.

De groepsverzorging is bedoeld voor mensen die in één van de woonzorgcentra wonen. Hiervoor is een indicatie nodig.

Naast de reguliere dagbesteding kent 't Heem ook de mogelijkheid om activiteiten op een zorgboerderij te doen. Vele bewoners van de locaties van 't Heem maken dankbaar gebruik van deze mogelijkheid. Voor meer informatie kunt u terecht bij de zorgadviseur of de medewerkers welzijn.