Versoepeling bezoekregeling

Minister De Jonge heeft op 19 mei aangegeven dat per 25 mei de versoepeling van de bezoekregeling  uitgebreid kan worden onder de voorwaarde dat de deelnemende instellingen voldoen aan alle eisen in de Handreiking bezoekregeling Verpleeghuizen die door betrokken veldpartijen is opgesteld.

In 26 verpleeghuizen is sinds 11 mei als pilot een versoepeling van de bezoekregeling aan de gang. Per bewoner mag één vaste bezoeker komen, de anderhalve meter tussenruimte moet worden gehandhaafd en bezoekers van bewoners met dementie moeten een mondkapje op. De eerste bevindingen zijn op 20 mei gepubliceerd.

Wij vinden verruiming absoluut wenselijk, maar wel in een goede balans met veiligheid, waarbij we de kans op nieuwe besmettingsrisico’s voor zoveel als mogelijk moeten voorkomen.

Bezoekplan


Een werkgroep is hard aan het werk om, aan de hand van de landelijke handreiking en ervaringen van andere organisaties, een bezoekplan voor alle zorglocaties van 't Heem op te stellen.

Uitgangspunt van ’t Heem is dat het bezoekverbod stap voor stap wordt versoepeld, te beginnen met één vaste bezoeker per cliënt. Ook wat betreft frequentie zal waarschijnlijk gestart worden met bezoek per week.

Als zorgorganisatie willen wij rekening houden met lokale en individuele omstandigheden. De cliëntenraad wordt hierbij betrokken en gesprekken met cliënten en hun eerste contactpersoon vinden plaats om te horen wat hun wensen zijn: willen zij bezoek op de kamer, of liever in een daarvoor bestemde ruimte, welke tijden voor bezoek willen ze, e.d.

Het bezoekplan wordt dus lokaal op maat gemaakt en dit kan betekenen dat de aanpak in onze vier zorglocaties kan verschillen.

Alle cliënten en hun eerste contactpersoon worden persoonlijk rechtstreeks vanuit de betreffende zorglocatie op de hoogte gebracht van de uitrol op hun locatie.

De streefdatum is om vanaf 2 juni a.s. de versoepeling van het bezoek in onze vier locaties te laten ingaan.

De creatieve manieren waarop nu al contact mogelijk wordt gemaakt tussen bewoners en hun naasten blijft ook bestaan.

Skip to content