’t Heem digitaliseert instroom verwijzingen

Zorgstichting ’t Heem is sinds 1 januari jl. aangesloten op het digitale zorgplatform ZorgDomein. Verwijzers in Noord-Brabant kunnen nu eenvoudig digitaal naar ’t Heem verwijzen.

ZorgDomein is een online platform dat al 18 jaar de zorgsector efficiënter en effectiever maakt. Zorgdomein verbindt digitaal patiënten, verwijzers en zorgaanbieders.  Door zorgvraag en zorgaanbod bij elkaar te brengen en veilige gegevensuitwisseling mogelijk te maken, kunnen processen efficiënt worden ingericht. Vrijwel alle ziekenhuizen en huisartsen werken al met ZorgDomein. Steeds meer zorginstellingen, paramedici en verwijzersgroepen sluiten aan. Zo nu ook zorgstichting ’t Heem.

Op ZorgDomein is bijna al het zorgaanbod van Nederland te vinden en het zorgaanbod van ’t Heem is hier nu aan toegevoegd. Verwijzers (zoals huisartsen) en hun patiënten hebben zo inzicht in het beschikbare zorgaanbod én actuele wachttijden. Met een paar kliks kiezen zij passende vervolgzorg. De verwijzing gaat vervolgens digitaal, met alle benodigde patiëntinformatie vanuit het informatiesysteem van de verwijzer op een veilige en efficiënte manier naar Zorgstichting ’t Heem.

Voordeel is dat ’t Heem bij het aanbieden van wijkverpleging of intramurale opname al beschikt over alle benodigde informatie. Als ’t Heem zijn wij dan ook blij met deze stap, een verbetering in de kwaliteit van onze samenwerking met andere zorgverleners.

Skip to content