Stichting Vrienden van ’t Heem zoekt nieuwe voorzitter

Graag delen wij het bericht van het bestuur van de Vrienden van 't Heem dat zij een nieuwe voorzitter zoeken: zij zijn op zoek naar een vrijwillige, enthousiaste persoon (bij voorkeur met een netwerk in Helvoirt).

De gemiddelde tijdsbesteding is ongeveer 2 dagdelen per maand en 4 bestuursvergaderingen van 1,5 uur per jaar. De vergadering vindt plaats in Udenhout.

Stichting Vrienden draagt met belangrijke extra’s bij aan het welbevinden van cliënten en bewoners van de woonzorglocaties van ’t Heem en senioren uit het dorp die gebruik maken van deze locaties.

De Stichting helpt met gelden bij het waarmaken van wensen voor welzijnsactiviteiten of aankopen die waardevol zijn, maar die niet vanuit het reguliere budget van de zorgstichting kunnen worden bekostigd. Stichting Vrienden beoordeelt en honoreert sponsoraanvragen en treedt op als co-financier.

De voorzitter draagt de missie en doelstelling van Stichting Vrienden van ’t Heem een warm hart toe, heeft feeling met de doelgroep en is enthousiast om de Vrienden verder op de kaart te zetten.

Wat doe je?

Als voorzitter ben je de spil van het bestuur en werk je nauw samen met de andere bestuursleden en de bestuurssecretaresse. Elk bestuurslid woont bij voorkeur in een dorp waar ’t Heem actief is en heeft daar z’n eigen netwerk.

Je zit de vergaderingen voor, vraagt co-financiering aan en draagt zorg voor een goede taakverdeling. Je ziet toe op de voorgang van de algemene stichtingszaken, helpt mee met het richting geven aan de koers en het financieel gezond houden van de stichting.

Wie ben je?

Door jouw enthousiasme en gedrevenheid kom je tot resultaten. Je neemt gemakkelijk initiatief, ziet mogelijkheden, kunt anderen activeren en kunt ideeën omzetten in concrete projecten. Je hebt compassie voor (kwetsbare) ouderen voor wie je het verschil wilt maken.

Wat krijg je ervoor terug?

Je zet je talent in en daar krijg je een goed gevoel en waardering voor terug. Je krijgt voldoende ondersteuning. Als vrijwilliger ontvang je jaarlijks een kerstattentie.

Kom kennismaken!

Interesse? De bestuursleden maken graag kennis met je om te bekijken of jouw beeld en verwachtingen overeenkomen met de functie.

Reageer met een mailtje naar bestuurssecretariaatzorg@t-heem.nl; zij kan je eventuele vragen meteen beantwoorden of een kennismaking met een van de bestuursleden regelen: Niek-Jan Adema, Zjef Arts, Sylvia Janssens, Martin van de Ven of Sjef Verstijnen.

Op de website van Stichting Vrienden van 't Heem lees je meer informatie over wat de Vrienden doen, hun werkwijze en welke sponsoraanvragen zij in de afgelopen tijd al hebben gehonoreerd.

Naar de inhoud springen