Stichting Vrienden helpt bij de ontwikkeling van Park Ruijbosch

De afgelopen maanden hebben een aantal mensen hard gewerkt aan een mooie invulling van het gebied achter het Leypad en de H. Lambertuskerk in Haaren. Allerlei initiatieven zijn hier bij elkaar gebracht: het gebied rondom de retentievijvers, maar ook het oude voetbalveld wordt binnenkort opnieuw ingericht en met elkaar verbonden als een 'park achter de kerk', sinds kort genaamd Park Ruijbosch.

Dat het aanleggen van het park naast tijd, inspanningen en geduld ook geld vraagt is evident. Mede daartoe heeft HaarenEEN contact gezocht met de Stichting Vrienden van 't Heem en wel specifiek voor de sponsoring van een drietal voor senioren geschikte bankjes. Het park ligt immers in de nabijheid van onze woonzorglocatie Haarensteyn en kan daarmee een mooi uitje zijn voor de bewoners van de 34 zorgappartementen en de 99 aanleunwoningen. Dat geldt ook voor deelnemers aan de projecten 'dagbesteding'.

Stichting Vrienden van 't Heem is, conform haar beleidsplan, meteen aan de slag gegaan om co financiers te vinden en heeft daartoe aangeklopt bij de Stichting Roomsch Catholijk Ouden Armen Kantoor. Deze Stichting ondersteunt initiatieven en projecten die de kwaliteit van leven van ouderen en kwetsbare groepen bevorderen en nam driekwart van de financiering van de bankjes voor haar rekening.


De bankjes zijn inmiddels geplaatst, onder grote dankzegging aan de Stichting Roomsch Catholijk Ouden Armen Kantoor en de Stichting Vrienden van 't Heem.

Vereniging HaarenEEN treedt op als partner voor de gemeente. De werkgroep Ruijbosch valt hieronder en bestaat uit leden van de volgende verenigingen: Stichting H.I.B, HaarenEEN, KBO Haaren, Samentuin achter de kerk, Scouting Sint Joris, Bijenhoudersvereniging St. Ambrosius en de bewoners van het Leypad.

Skip to content