Samen zorgstichting ’t Heem weer laten bloeien

In de afgelopen jaren heeft de organisatie en haar medewerkers heel wat meegemaakt. Veel wisselingen in het management en daarmee ook in de aansturing, een scheiding van de woon- en zorgstichting, reorganisaties en zelfsturende teams.
De uitdagingen die ‘t Heem en de hele zorgsector voor zich heeft, vragen om anders denken en anders doen.
ANDERS maar wel SAMEN.

Samen zijn we gestart te werken aan het toekomstbestendig maken van ‘t Heem. Het is duidelijk merkbaar dat de organisatie verandert en daarom hebben we vijf nieuwe kernwaarden gekozen, die ons kunnen inspireren en beter passen bij de toekomst van ’t Heem:
BETROUWBAAR
LIEFDEVOL
ONTWIKKELING
EFFICIENT
INNOVATIEF

De beginletters vormen het woord BLOEI en dat hebben we tot uiting gebracht in een nieuw logo: een kleurrijke, moderne boom met vijf bollen die past in de huidige huisstijl.

Skip to content