Samen sta je sterker

Door samen te werken ontstaan er nieuwe kansen en mogelijkheden voor (wijk)bewoners en medewerkers. Vanuit die gedachte onderzoeken ’t Heem, Vughterstede en Het Laar de mogelijkheden om intensiever met elkaar op te trekken. De drie zorgaanbieders ondersteunen kwetsbare ouderen in de gemeenten Tilburg, Oisterwijk en Vught. De afgelopen periode is door hen gewerkt aan het in kaart brengen van de belangrijkste uitdagingen in de ouderenzorg en hoe daar, via samenwerking, op in te spelen.

Deze nauwere samenwerking willen we aangaan met behoud van zelfstandigheid en identiteit. Elke organisatie staat voor goede zorg, geleverd door een herkenbare organisatie met een stevige lokale en/of regionale verankering.

In een snel veranderende omgeving, waarin we kwalitatief hoogwaardige zorg willen blijven leveren, maakt samenwerking ons sterker. Gezamenlijk zijn we beter in staat om op de uitdagingen in te spelen: doeltreffend en kostenbewust. Samenwerking reduceert daarbij onze kwetsbaarheden als relatief kleinschalige organisaties: samen staan we sterker.

Op 28 oktober 2020 hebben de bestuurders van ’t Heem, Vughterstede en Het Laar in aanwezigheid van de Raden van Toezicht een intentieovereenkomst getekend. Deze ondertekening vormt het startschot voor het verder onderzoeken van de mogelijkheden tot samenwerking op het gebied van onder meer kennisdeling en kennisontwikkeling, informatie- en communicatietechnologie, human resource management en innovatie.
Bij de samenwerking denken we aan eigentijdse samenwerkingsvormen zoals experimenteren op gebied van innovatie, maar ook aan benchmarking en het gezamenlijk aanpakken van gedeelde organisatievraagstukken.

De trajecten die in gezamenlijkheid opgepakt worden krijgen de komende periode meer vorm. Ze zullen gericht zijn op het toevoegen van waarde aan het wonen en leven van onze (wijk)bewoners en het werken en samenwerken van onze medewerkers.

Zie ook de websites van Het Laar en Vughterstede.

Ga naar de inhoud