Restaurants ook open in fase 2 van versoepeling bezoekregeling

Fase 2 van de versoepeling van de bezoekregeling is ingegaan. Hierin worden de restaurants (onder voorbehoud) vanaf 22 juni gefaseerd opengesteld.

In deze fase is de bezoekregeling als volgt:

 1. Een tweede vaste bezoeker per cliënt.
 2. Het kan zijn dat deze bezoekers samen of apart van elkaar op bezoek komen, met in acht neming van de 1,5 meter afstand.
 3. Maximaal twee bezoekmomenten in de week, met als richtlijn ‘ongeveer een uur’. Er wordt niet meer strikt gestuurd op een uur; het is wel van belang dat aan het eind van het tijdslot (20.00 uur, tenzij een ander tijdslot gehanteerd wordt) alle bezoekers zich hebben afgemeld.
 4. De extra bezoekmomenten vinden plaats binnen de huidige tijdsloten, zodat er geen extra personele bezetting nodig is.
 5. Qua personele bezetting kan een vakantiekracht ingezet worden, mits er iemand beschikbaar is voor vragen.

Wat betreft de inzet van vrijwilligers die onder de risicogroep vallen (70+ en/of onderliggend lijden) worden zij nog niet ingezet voor welzijnsactiviteiten binnen de zorglocatie. Daar waar inzet van een vrijwillige kracht nodig is voor het ontvangen van bezoek (bijv. in de kletskamers) wordt eerst gezocht naar inzet vanuit familieleden van cliënten en vervolgens naar inzet van vrijwilligers die niet onder de risicogroep vallen, dan wel zelf bereid zijn zich in te zetten. Er komt een plan om in fase 3 enkele welzijnsactiviteiten met vrijwilligers weer op te gaan pakken.

De restaurants worden (onder voorbehoud) vanaf 22 juni gefaseerd opengesteld.

 1. Maandag 22 juni gaan de restaurants van de Eikelaar, Leyenhof en Haarensteyn open voor alléén intramurale bewoners met inachtneming van de 1,5 meter regeling en alléén voor het gebruik van de warme maaltijd. De restaurants zijn nog niet geopend voor koffiedrinkers en/of terrasbezoekers. Torentjeshoef start 1 week later.
 2. Vanaf maandag 29 juni gaan de restaurants ook open voor extramurale cliënten (huurders).
  - Voor de Eikelaar en Haarensteyn betekent dit een 2e sessie om nog steeds aan de 1,5 meter regel te blijven voldoen.
  - Intramurale bewoners eten van 11.45 - tot 12.45 uur.
  - Huurders eten van 13.00 - tot 14.00 uur.
  Dat geeft ons de tijd om tafels en stoelen te desinfecteren, en de tafels opnieuw in te dekken.
  Ook nu zijn de restaurants zijn nog niet geopend voor koffiedrinkers en/of terrasbezoekers.
  - Bij Leyenhof sluiten de extramurale ‘vaste’ maaltijd gebruikers aan bij de intramurale cliënten, omdat dit qua aantal kan binnen de 1,5 meter afspraak.
 3. De avond openstelling op zaterdag en zondag in Haarensteyn en Leyenhof evenals het koffiedrinken en terras blijft nog even gesloten. Ook zijn de restaurants nog even gesloten voor bezoekers uit het dorp. Dit gaat op een later tijdstip open als alles goed verloopt.
 4. Voorwaarde voor deelname is dat de cliënt in staat is om 1,5 meter afstand te houden. Mocht een cliënt daar niet toe in staat zijn, dan wordt vooralsnog de maaltijd op de kamer gebracht.
 5. In een derde fase zal gekeken worden onder welke voorwaarden de koffie-momenten in het restaurant en de avond-opstelling in het weekend weer mogelijk is.

 

 • Vanwege recente besmetting geldt voor Torentjeshoef een afwijkende planning voor bezoek en restaurant:
  - 22 juni (14 dagen na klachtenvrij) fase 1: één vaste bezoeker en één bezoekmoment;
  - 29 juni fase 2: twee vaste bezoekers, twee bezoekmomenten en in gebruik name restaurant voor warme maaltijden voor de intramurale cliënten;
  - 6 juli gaat het restaurant ook open voor warme maaltijden voor de extramurale cliënten (twee gescheiden sessies voor intra- en extramurale cliënten).

 

Voor de contactberoepen wordt per locatie bekeken welke mogelijkheid de locatie biedt. Voor fysio- en ergotherapie gelden de richtlijnen van de beroepsgroep. Voor pedicure en kapper geldt het advies zo veel mogelijk gebruik te maken van één en dezelfde persoon. De strikte medische noodzaak wordt losgelaten voor de pedicure. Wel wordt voetzorg zo veel als mogelijk verzorgd door de zorgmedewerker, tenzij de expertise hiertoe onvoldoende is.

Leveranciers worden zo veel mogelijk geweerd uit de zorglocaties; leveringen worden bij de voordeur in ontvangst genomen. Monteurs of leveranciers die in de zorglocatie moeten zijn worden verzocht een eigen mondkapje te dragen (minimaal op de gangen en algemene ruimtes; net zoals de familie/naasten). Indien zij het niet bij zich hebben, wordt het aangereikt, met verzoek hier in het vervolg zelf voor te zorgen.

Alle clienten en hun familieleden zijn hierover persoonlijk geïnformeerd.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de bezoekregisseur van de betreffende locatie.

 

Skip to content