Regionale aanpak ouderenzorg

Als geen ander laat de huidige crisistijd zien hoe hard we elkaar nodig hebben en hoe we samen sterk staan.

Maar ook in minder roerige tijden werken de zorgorganisaties voor ouderen in Midden-Brabant al op veel fronten samen.

In verschillende samenwerkingsverbanden tussen zorgorganisaties is een aantal projecten opgepakt die bijdragen aan de instroom en behoud van medewerkers, anders werken/zorgtechnologie en ondersteuning van mantelzorgondersteuning.

In dit jaaroverzicht lees je er meer over.

Skip to content