Praktijkervaring van ’t Heem op de voorgrond in webinar over RAI-zorgplan

Van zorgevaluatie tot zorgplanning: RAI is een belangrijk baken in gevalideerde, multidisciplinaire kwaliteitszorg. In een webinar op 19 april a.s. zal worden getoond hoe zo'n RAI-zorgplan ontstaat vanuit de praktijk.


Focus op koppeling

In dit webinar vertelt zorgstichting 't Heem haar verhaal. Wij zijn de eerste zorgorganisatie met een koppeling tussen ONS en Pyxicare/RAI. Tanita Nijmeijer (kwaliteitscoach Haarensteyn) is nauw betrokken geweest bij het implementeren van deze koppeling en het tot stand brengen hiervan en daarom verzorgt zij de presentatie namens ’t Heem.
Mireille van der Linde van Infozorg vertelt het hoe en waarom van de koppeling met ONS (Nedap).
In het webinar gaat Tanita het onder andere hebben over hoe je werkt met RAI en Pyxicare in de zorg. We zien dat dit een grote meerwaarde heeft voor het invullen van onze zorgplannen, het concreet maken van doelen en voor de verbetering van de kwaliteit van zorg van de bewoners.

Voorspoedig

We zien intern steeds meer dat er actief een RAI wordt ingevuld. Het structureel invullen van de RAI is redelijk goed geborgd binnen de Contactverzorgende. We merken dat mensen ook echt ervaren dat ze ondersteuning krijgen bij het opstellen van een zorgplan door de RAI. De CAPS die uit de RAI komen, geven een indicatie waar aandachtsgebieden liggen en door de extra informatie die terug te vinden is binnen Pyxicare/RAI, denken collega’s breder na over te stellen doelen op de aandachtsgebieden.

Het invullen van een RAI bij veranderd toestandsbeeld vraagt aandacht maar begint beter te lopen. Men vraagt zich eerder af of het invullen van de RAI misschien beeld kan geven op het ‘gevoel van achteruit’ wat niet concreet te beschrijven is.

Succesvol

’t Heem is er trots op dat de RAI zo goed is opgepakt. We zien dat het een onderdeel geworden is van het zorgproces. Het zorgt voor een beter beeld van de cliënt.

Daarnaast is het kunnen realiseren van een digitale koppeling tussen Pyxicare/RAI en ONS oprecht een succes. Het maakt het proces van het zorgplan invoeren gemakkelijker en zorgt ervoor dat we nu na het invullen van de RAI een ingevulde RAI binnen ONS krijgen. Zodra we deze verwerken (actueel maken) wordt het automatisch opgenomen in het zorgplan en kunnen wij een goed zorgplan opstellen of bijstellen voor de cliënt.

Skip to content