Praat vandaag over morgen

Stel het niet uit. Praat vandaag over morgen. Met die boodschap roepen we iedereen in Nederland op  het gesprek aan te gaan over ouder worden. Hoe wil jij zelf oud worden? Wat verwacht je van je naasten, je buurt of van de overheid? En zijn die verwachtingen realistisch?

Dit gesprek is nodig, omdat Nederland in snel tempo vergrijst. Het staat vast dat de zorg voor ouderen zal veranderen. Dat vraagt iets van ons allemaal. Uit een publieksonderzoek dat ActiZ in 2019 heeft laten doen, kwam naar voren dat Nederlanders wél nadenken over hun oude dag, maar er zelden met anderen over praten.

Met Over Morgen willen we dit gesprek op gang brengen. Wil je meer informatie? Ga dan naar de website.

Skip to content