E-mail Facebook LinkedIn Google+ YouTubeHKZ

Visie, Missie en Kernwaarden

Visie op onze maatschappelijke positie
Zorgstichting ‘t Heem staat voor een verzorgd thuis in de lokale samenleving. Samen met onze klanten, belanghouders en plaatselijke organisaties participeren we op basis van lokale wensen en behoeften, in de ontwikkeling van eigentijdse en duurzame woon- en zorggebouwen. We bieden services, diensten en zorg voor senioren in de vijf dorpen.

Zorgstichting ’t Heem levert een bijdrage in de keten: van zelfstandig thuis wonen zolang het kan, veilig en beschut wonen in of dichtbij een woon- en zorggebouw als dat gewenst is, en in een appartement met zorg als dat nodig is.

Missie
Zorgstichting ‘t Heem zorgt dat u prettig in uw eigen dorp oud kunt worden. We doen dat in de dorpen Udenhout, Berkel-Enschot, Haaren, Helvoirt en Biezenmortel.

We doen dat door:
-  het bieden van thuiszorg aan senioren die zelfstandig wonen, al dan niet onder het dak van een van de woon- en zorggebouwen;
-  het bieden van gespecialiseerde verpleegkundige zorg voor een ieder -ongeacht leeftijd- die dat nodig heeft om zelfstandig te kunnen blijven functioneren;
-  het bieden van zorg aan senioren met een WLZ-indicatie voor langdurig verblijf in onze woon- en zorggebouwen;
-  onze woon- en zorggebouwen een ontmoetingsplaats te laten zijn voor de senioren in de dorpen.

Hoe we dat doen
We zijn dienstbaar aan onze klanten en de lokale samenleving waarin wij werkzaam zijn. We kennen onze klanten, kennen de dorpen en spreken de taal. We werken dichtbij met inspiratie, plezier en betrokkenheid in samenspraak met onze klanten en lokale partners.