E-mail Facebook LinkedIn Google+ YouTubeHKZ

Wie zijn we en waar staan we voor? Bekijk het filmpje!

Visie, Missie en Kernwaarden

Visie op onze maatschappelijke positie
‘t Heem staat voor een verzorgd thuis in de lokale samenleving. Samen met onze klanten, belanghouders en plaatselijke organisaties ontwikkelen we op basis van lokale wensen en behoeften, betaalbare, eigentijdse en duurzame huurwoningen en woon- en zorggebouwen. We bieden services, diensten en zorg voor senioren in de vijf dorpen.

Woonstichting en Zorgstichting ’t Heem leveren samen hun bijdrage in de gehele keten: van zelfstandig thuis wonen zolang het kan, vellig en beschut wonen in of dichtbij een woon-en zorggebouw als dat gewenst is, en in een appartement met zorg als dat nodig is.

Missie
‘t Heem zorgt dat u prettig en betaalbaar in uw eigen dorp kunt wonen en in uw eigen dorp oud kunt worden. We doen dat in de dorpen Udenhout, Berkel-Enschot , Haaren, Helvoirt en Biezenmortel.

We doen dat door:
-  de verhuur van betaalbare, eigentijdse woningen voor jong en oud in een prettige omgeving;
-  het bieden van thuiszorg aan senioren die zelfstandig wonen, al dan niet onder het dak van een van de woon- en zorggebouwen;
-  het bieden van gespecialiseerde verpleegkundige zorg voor een ieder –ongeacht leeftijd- die dat nodig heeft om zelfstandig te kunnen blijven functioneren;
-  het bieden van zorg aan senioren met een WLZ-indicatie voor langdurig verblijf in onze woon- en zorggebouwen;
-  onze woon- en zorggebouwen een ontmoetingsplaats te laten zijn voor de senioren in de dorpen.

Hoe we dat doen
We zijn dienstbaar aan onze klanten en de lokale samenleving waarin wij werkzaam zijn. We kennen onze klanten, kennen de dorpen en spreken de taal. We werken dichtbij met inspiratie, plezier en betrokkenheid in samenspraak met onze klanten en lokale partners.