E-mail Facebook LinkedIn Google+ YouTubeHKZ

Wie kunnen een verzoek indienen?

Primaire doelgroep zijn de cliënten van ’t Heem: de bewoners van de zorglocaties. Daarnaast wil Stichting Vrienden vanuit haar maatschappelijke opdracht ook ontmoeting creëren tussen burgers. Zij wil namelijk midden in het leven staan en zorgen voor een leefbare omgeving waarin mensen kunnen participeren. Daarom kunnen ook verenigingen, organisaties of particulieren die zich vrijwillig inzetten voor de leefbaarheid in het werkgebied van ‘t Heem een beroep doen op financiële ondersteuning.