E-mail Facebook LinkedIn Google+ YouTubeHKZ

Word vriend van de Stichting

Het geld dat de stichting beheert, bestaat voor het grootste deel uit subsidies, donaties, de opbrengsten van inzamelingen en acties, erfstellingen en schenkingen.
Om een bijdrage te kunnen blijven leveren aan de leefbaarheid van de dorpen waar ’t Heem actief is, heeft de Stichting uw hulp nodig.

U kunt uw bijdrage overmaken naar:
Rekeningnummer 15.20.11.455
t.n.v. Stichting Vrienden van ’t Heem.

Hartelijk dank! Met uw bijdrage kan de Stichting initiatieven steunen in de dorpen.