E-mail Facebook LinkedIn Google+ YouTubeHKZ

Welke projecten sponsort de Stichting?

U kunt aankloppen bij de Stichting voor projecten die waardevol zijn voor de gemeenschap. Belangrijk is dat het project een positief effect heeft op de leefbaarheid van het dorp, zodat u en uw buren er prettiger wonen! In ons jaarverslag (hieronder komt een bestand te hangen) leest u aan welke activiteiten de Stichting een financiële bijdrage heeft gegeven.