E-mail Facebook LinkedIn Google+ YouTubeHKZ

Over de Stichting

’t Heem bouwt mee aan levendige dorpen waar u prettig kunt wonen. Daar willen we u, als inwoner van die dorpen, graag bij betrekken. Mogelijk heeft u ideeën of wensen die de leefbaarheid van uw dorp ten goede komen. Stichting Vrienden van ’t Heem kan u helpen om deze ideeën en wensen te verwezenlijken door uw plan mede te financieren.

Het bestuur van de stichting bestaat uit leden van de diverse terreinen en  waarin ’t Heem actief is en zodanig dat ieder dorp is vertegenwoordigd.
De samenstelling is als volgt:

  • Vertegenwoordiging vanuit ............, de heer E. de Vries, tevens voorzitter
  • Vertegenwoordiging vanuit ............, de heer N.J. Adema, tevens secretaris
  • Vertegenwoordiging vanuit ............, de heer S. Verstijnen, tevens penningmeester
  • Vertegenwoordiging vanuit cliënten, de heer B. van Doveren
  • Vertegenwoordiging vanuit cliënten, de heer H. van Hal
  • Vertegenwoordiging vanuit stakeholders (lokale samenleving, KBO, dorpsraad), de heer S. Arts
  • Vertegenwoordiging vanuit medewerkers van ’t Heem, mevrouw S. Janssen
  • De bestuurder van zorgstichting 't Heem, mevrouw drs. E.C.A. Voeten, heeft een adviserende rol.

Het bestuur wordt ondersteund door de bestuurssecretaresse.

Bij de splitsing van de woon- en zorgstichting in 2017 was het noodzakelijk de statuten van de Stichting te herzien. Deze nieuwe statuten kunt u deze inzien.