E-mail Facebook LinkedIn Google+ YouTubeHKZ

Over de Stichting

’t Heem bouwt mee aan levendige dorpen waar u prettig kunt wonen. Daar willen we u, als inwoner van die dorpen, graag bij betrekken. Mogelijk heeft u ideeën of wensen die de leefbaarheid van uw dorp ten goede komen. Stichting Vrienden van ’t Heem kan u helpen om deze ideeën en wensen te verwezenlijken door uw plan mede te financieren.

Het bestuur van de stichting bestaat uit leden van de diverse terreinen waarin ’t Heem actief is. De samenstelling is als volgt:

  • Een lid van de Raad van Bestuur van ‘t Heem (voorzitter), de heer H. Weggen
  • Vertegenwoordiging vanuit cliënten, de heer H. van Hal
  • Vertegenwoordiging vanuit huurders, de heer P. de Wit
  • Vertegenwoordiging vanuit stakeholders (lokale samenleving, KBO, dorpsraad), de heer S. Arts
  • Vertegenwoordiging vanuit medewerkers van ’t Heem, mevrouw S. Janssens

Het bestuur wordt ambtelijk ondersteund door de secretaris van de Raad van Bestuur.