E-mail Facebook LinkedIn Google+ YouTubeHKZ

Vrienden van Zorgstichting 't Heem

Beweegtuin, mogelijk gemaakt door Stichting Vrienden

Een thuisgevoel voor onze cliënten. Dit is waar wij ons dagelijks voor inzetten. Graag bieden we de belangrijke extra´s die een fijne dag mogelijk maken. Stichting Vrienden maakt dit thuisgevoel mogelijk!

Wat doet Stichting Vrienden van zorgstichting ’t Heem?

Stichting Vrienden draagt bij aan het welbevinden van cliënten van zorgstichting´t Heem en senioren uit het dorp die gebruik maken van de zorglocatie. Heeft u een wens die hen ten goede komt? Stichting Vrienden van zorgstichting ’t Heem kan u helpen om deze wens waar te maken door het leveren van een financiële bijdrage.

Het bestuur

Het bestuur van Stichting Vrienden van zorgstichting ’t Heem bestaat uit een brede samenstelling van zes personen. Dit zijn o.a. een lid van de Centrale Cliëntenraad, een lid van de Ondernemingsraad. Alle bestuursleden zijn verankerd in het lokale netwerk van de dorpen waar 't Heem actief is. De bestuurder van ’t Heem heeft een adviserende rol. Het bestuur beoordeelt de aanvragen die binnenkomen en kennen de bijdragen toe.

Welke activiteiten ondersteunen wij?

U kunt bij de Stichting aankloppen voor activiteiten of aankopen die waardevol zijn voor de cliënten van zorgstichting´t Heem. Belangrijk is dat uw idee een positief effect heeft op hun welbevinden.

Voorbeelden van activiteiten die de Stichting heeft gesponsord zijn de aanschaf van een beweegtuin voor ouderen bij Torentjeshoef, de aanschaf van braintrainers (computers met geheugenspellen), een toneelvoorstelling en miMakkusclowns. Belangrijk is dat uw wens ten goede komt van cliënten van de zorglocatie van ´t Heem of van senioren uit Udenhout, Biezenmortel, Berkel-Enschot, Haaren en Helvoirt die verbonden zijn met de zorglocatie. Dit zijn bijvoorbeeld senioren die regelmatig in het restaurant komen eten of in het woon- en zorggebouw deelnemen aan activiteiten.  

In het jaarverslag 2017 leest u aan welke activiteiten de stichting vorig jaar een financiële bijdrage heeft gegeven.

Fiets met virtuele fietstochten, mogelijk gemaakt door Stichting Vrienden

Wie kunnen een verzoek indienen?

Iedereen die bewoners van de zorglocaties en thuiszorgcliënten van ’t Heem op enigerlei wijze een warm hart toedraagt. Daarnaast wil Stichting Vrienden midden in het leven staan en zorgen voor een omgeving waarin mensen kunnen meedoen. Daarom kunnen ook senioren die gebruik maken van onze zorglocaties een beroep doen op een financiële bijdrage.

Ik heb een idee!

Wilt u een bijdrage aanvragen voor een idee dat cliënten van ´t Heem of senioren in Udenhout, Helvoirt, Haaren, Berkel-Enschot of Biezenmortel ten goede komt? Vul het aanvraagformulier in en zorg voor een goede toelichting op uw project en hoe uw omgeving hiervan profiteert. Vier keer per jaar (in januari, april, juli en oktober) beoordeelt het bestuur de binnengekomen aanvragen. U ontvangt altijd een reactie.

Wat zijn de spelregels?

Voor u een verzoek indient, is het belangrijk dat u nagaat of uw idee aan de spelregels voldoet. Dit zijn de belangrijkste voorwaarden:

1.    Alleen activiteiten of goederen komen in aanmerking voor een gift. Indien de aanvraag een bijdrage betreft aan het kopen van artikelen en/of goederen, moet het product duurzaam, tastbaar en blijvend zijn.

2.    Activiteiten of goederen komen ten goede aan de primaire doelgroep van zorgstichting  ‘t Heem; cliënten van ´t Heem in de zorglocaties of thuiszorgcliënten.

3.    Een aanvraag voor een activiteit in/nabij de zorglocatie/in het dorp, wordt alleen gehonoreerd als de doelgroep hiervan profijt heeft.

4.    Activiteiten of goederen die worden geïnitieerd door verenigingen, organisaties of particulieren die zich inzetten voor  cliënten van zorgstichting ’t Heem, kunnen ook een beroep doen op een bijdrage door Stichting Vrienden.

5.    Activiteiten of goederen hebben een positieve uitstraling voor Stichting Vrienden. Als een aanvraag wordt gehonoreerd, dient bij de uitvoering te worden gemeld dat dit mede mogelijk is gemaakt door een gift van Stichting Vrienden van ’t Heem.

6.    Activiteiten of goederen die passen binnen de reguliere exploitatie van ’t Heem of van de externe aanvrager (vereniging/organisatie) zelf, komen niet in aanmerking voor een gift.

7.    Een aanvraag kan worden ingediend door (contactpersonen van) cliënten, medewerkers, vrijwilligers, verenigingen, organisaties of particulieren die uit één van de dorpskernen komen waar zorgstichting  ’t Heem actief is. De door of namens de bestuurder van ’t Heem ondertekende aanvraag van een medewerker wordt niet als een aanvraag van de bestuurder gezien.

8.    Aanvragen worden schriftelijk ingediend en zo mogelijk vergezeld van een flyer, brochure, folder en/of foto. Bovendien moet de aanvrager een deugdelijk onderbouwde begroting/kostenopgave aanleveren en na afloop een afrekening.

9.    Ook al voldoet een aanvraag aan alle criteria, dan behoudt het bestuur het recht om aanvragen niet te honoreren.

10.  Afwijzingen worden door het bestuur van Stichting Vrienden  onder opgave van redenen ter kennis van aanvrager gebracht. Over de afwijzing kan geen discussie met het bestuur gevoerd worden.

11.  In principe is de gift éénmalig, er is geen structurele financiële ondersteuning. 

12.  Bij gehonoreerde activiteiten of goederen dient de aanvrager zorg te dragen voor een passende publiciteit voor Stichting Vrienden van ’t Heem.

Aanvraag indienen

U kunt uw aanvraag sturen naar:
Stichting Vrienden van ‘t Heem
p/a Bestuurssecretaresse
Postbus 62
5070 AB Udenhout

Als u nog vragen heeft, neem dan contact op met Jellie Paulusma, bestuurssecretaresse,
op telefoonnummer 013 - 522 91 41.

Word vriend van de Stichting

We vinden het belangrijk onze cliënten een fijne dag te bieden. Om hier een bijdrage aan te kunnen blijven leveren, is uw hulp nodig! Steun de Vrienden zodat wij de cliënten kunnen steunen. Met een jaarlijkse donatie of een legaat na overlijden kunnen we mooie initiatieven tot stand brengen.

DONEER
Wij zijn blij met elk bedrag! Maak uw bijdrage over naar:
Rekeningnummer NL44 RABO 0152 0114 55
t.n.v. Stichting Vrienden van ’t Heem.
Waarvoor bij voorbaat onze hartelijke dank!

Stichting Vrienden van 't Heem is door de Belastingdienst officieel aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling. Hierdoor zijn donaties van particulieren en bedrijven fiscaal aftrekbaar.

RSIN/fiscaal nummer Stichting Vrienden van 't Heem: 812753513