E-mail Facebook LinkedIn Google+ YouTubeHKZ

Raad van Toezicht

De Raden van toezicht van Woonstichting 't Heem en Zorgstichting 't Heem houden toezicht op het bestuur. De wettelijke en statutaire positie als ook de taken van de raden van toezicht zijn uitgewerkt in een reglement voor de Raad van Toezicht voor de Woonstichting en een reglement voor de Raad van Toezicht voor de Zorgstichting.

Tot slot is er het Rooster van aftreden. Dit rooster is zodanig ingericht dat de continuïteit in de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt gewaarborgd.

Rooster van aftreden Raad van Toezicht Woonstichting   

Commissaris

Jaar en datum van 1e benoeming

Jaar en datum van herbenoeming

Jaar en datum van aftreden

Opmerking

Mevrouw J.H. Abbring

1 oktober 2016

1 oktober 2020

1 oktober 2024

Herbenoembaar

De heer M.H. Spelbos

6 september 2011

26 mei 2015

26 mei  2019

Niet herbenoembaar

De heer H.A.P.J.M Bool

20 januari 2015

1 februari 2017

1 februari 2021

Niet herbenoembaar

 Rooster van aftreden Raad van Toezicht Zorgstichting 

Commissaris

Jaar en datum van 1e benoeming

 Jaar en datum van herbenoeming

Jaar van aftreden

Opmerking

De heer A.C.M. Goos

6 september 2011

 26 mei 2015

26 mei 2019

Niet herbenoembaar

De heer N.J.M. Heijlands

26 november 2013

1 oktober 2016

1 oktober  2020

Niet herbenoembaar

Mevrouw M. Frenk

24 februari 2015

 24 februari 2019

24 Februari 2023

Herbenoembaar

Toezichtsvisie

Bij de inrichting van de nieuwe Raad van Toezicht van Zorgstichting ’t Heem hebben de leden van de RvT de wens uitgesproken het toezicht te willen optimaliseren en te gaan werken vanuit een visie op toezichthouden en met een jaarlijks toezichtkader. Professioneel toezicht kenmerkt zich door het hebben van een visie op toezicht, het werken met duidelijke kaders, permanente ontwikkeling van de RvT en een proactieve en transparantie aanpak van het toezicht. 

Toezichtsvisie Raad van Toezicht van Woonstichting 't Heem
In de Governancecode woningcorporaties die per 1 mei  2015 van kracht is, is afgesproken dat corporaties een visie op toezicht en bestuur opstellen. Onderdeel hiervan zijn nieuwe kaders voor het interne toezicht.
Naast een visie op toezicht en bestuur is een toezichts- en toetsingskader van belang voor de inrichting en realisatie van good governance. Dat toezichts- en toetsingskader is ook in dit document opgenomen.

Contact

U kunt contact opnemen met de Raad van Toezicht van Zorgstichting 't Heem via rvtzorg@remove-this.t-heem.nl.