E-mail Facebook LinkedIn Google+ YouTubeHKZ

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van zorgstichting 't Heem houdt toezicht op het bestuur. De wettelijke en statutaire positie als ook de taken van de raad van toezicht zijn uitgewerkt in een reglement voor de Raad van Toezicht voor de Zorgstichting.

Tot slot is er het Rooster van aftreden. Dit rooster is zodanig ingericht dat de continuïteit in de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt gewaarborgd.

Rooster van aftreden Raad van Toezicht

Commissaris

Jaar en datum van 1e benoeming

 Jaar en datum van herbenoeming

Jaar van aftreden

Opmerking

De heer A.C.M. Goos

6 september 2011

 26 mei 2015

6 september 2019

Niet herbenoembaar

De heer N.J.M. Heijlands

26 november 2013

1 oktober 2016

26 november 2021

Niet herbenoembaar

Mevrouw M. Frenk

24 februari 2015

 24 februari 2019

24 februari 2023

Herbenoembaar

Toezichtsvisie

Bij de inrichting van de Raad van Toezicht van Zorgstichting ’t Heem hebben de leden van de RvT de wens uitgesproken het toezicht te willen optimaliseren en te gaan werken vanuit een visie op toezichthouden en met een jaarlijks toezichtkader.

Professioneel toezicht kenmerkt zich door het hebben van een visie op toezicht, het werken met duidelijke kaders, permanente ontwikkeling van de RvT en een proactieve en transparantie aanpak van het toezicht. 

Contact

U kunt contact opnemen met de Raad van Toezicht van zorgstichting 't Heem via rvtzorg@remove-this.t-heem.nl.