E-mail Facebook LinkedIn Google+ YouTubeHKZ

Zorginstelling

Zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen

Zorgstichting 't Heem ondersteunt mensen zodat zij zo lang mogelijk thuis, in hun eigen, bekende omgeving, kunnen blijven wonen. We ondersteunen hen bijvoorbeeld door het bieden van thuiszorg en personenalarmering.

In onze woon- en zorggebouwen beschikken we over alle voorzieningen, ook als de zorgvraag toeneemt. Ook voor intensieve en langdurige zorg is zorgstichting 't Heem als kleinschalige organisatie er voor de mensen uit de vijf dorpen waarin zij actief is.

 

't Heem is zelfstandige zorgstichting en heeft een eigen Raad van Toezicht. De zittingstermijn van toezichthouders bedraagt vier jaar, met de mogelijkheid van herbenoeming voor een tweede zittingsperiode.

De zorgstichting heeft een (eenhoofdige) Raad van Bestuur en een managementteam van twee personen:

mevrouw E.C.A. Voeten (Esther) - bestuurder
de heer T. Brandsma (Tom) - secretaris raad van bestuur
de heer P. Herku (Peter) - manager Bedrijfsvoering