E-mail Facebook LinkedIn Google+ YouTubeHKZ

Over 't Heem

Zorgstichting 't Heem is een zorginstelling voor ouderen. Voor zorg kunnen klanten bij ons terecht.

We leveren thuiszorg in de dorpen Haaren, Udenhout, Berkel-Enschot, Helvoirt en Biezenmortel vanuit een centraal punt in het dorp. Daarnaast bieden we zorg en dagprogramma's voor ouderen in onze woonzorgcentra Haarensteyn in Haaren, de Eikelaar in Udenhout, Torentjeshoef in Berkel-Enschot en Leyenhof in Helvoirt.

Uitgangspunt bij al onze activiteiten en diensten is dat de wens van onze klanten voorop staat. We zijn een kleine, betrokken organisatie die sterk is geworteld in de dorpen. Daar zijn we trots op.

Directeur-bestuurder

Esther Voeten is de directeur-bestuurder van zorgstichting 't Heem. Zij maakt zich bij `t Heem samen met alle betrokkenen sterk voor de warme opvang van (kwetsbare) ouderen. Haar uitgangspunt is: "In wat voor (zorg)omgeving zouden u en ik  oud willen worden?"

 

 

Voorgeschiedenis 't Heem

In 1919 werd Woningbouwvereniging St. Lambertus in Udenhout opgericht. Stichting de Kreite ontstond in 1990. Toen fuseerden de federatieve zorginstellingen de Kreite, waartoe de zorgcentra de Eikelaar, de Leyenhof en Haarensteyn behoorden, met Stichting Torentjeshoef in Berkel-Enschot. Stichting Ouderenhuisvesting de Kreite, de toenmalige eigenaar van de aanleun- en seniorenwoningen, fuseerde met St. Lambertus.

’t Heem is het resultaat van een personele unie van zorgstichting de Kreite en woningstichting St. Lambertus, die in 2003 van start ging. Vanaf 1 oktober 2007 voerden Stichting de Kreite en Woningstichting St. Lambertus de merknaam ’t Heem. Per 15 april 2008 zijn de namen de Kreite en St. Lambertus verdwenen en heet de organisatie officieel ’t Heem. ’t Heem is actief in de dorpen Udenhout, Berkel-Enschot, Helvoirt, Haaren en Biezenmortel.

’t Heem kende tot medio 2017 een structuur met een personele unie van de woonstichting ’t Heem en de zorgstichting ‘t Heem. Mede vanwege overheidsmaatregelen is besloten om deze personele unie te ontvlechten. In de loop van 2018 zal de ontvlechting op alle operationele niveaus verder gestalte krijgen. Op het niveau van de Raad van Toezicht is dat in 2016 al gebeurd. Na een overgangsperiode waarbij voor beide stichtingen aparte interim managers waren aangesteld, is met het aantreden van Esther Voeten als bestuurder, de nieuwe situatie voor de zorgstichting geconsolideerd.