Kwaliteit

Bestuurders, medewerkers, vrijwilligers van ‘t Heem dragen dagelijks bij aan de kwaliteit, professionaliteit en betrokkenheid binnen onze zorgstichting.

De belangrijke leidraad voor ons kwaliteitsbeleid is

Deze kwaliteitskaders beschrijven wat cliënten en hun naasten mogen verwachten van de zorg en ondersteuning van ‘t Heem.

Kwaliteitsplan 2021

Jaarlijks leggen we vast hoe we binnen ‘t Heem werken aan kwaliteit. Dat doen we in een kwaliteitsjaarplan. In het jaarverslag leggen we hierover verantwoording af.

Documenten

 

Cliënttevredenheid

Tevreden cliënten, daar gaan we voor. Om te weten wat cliënten vinden van de zorg houden we jaarlijks een cliënttevredenheidsonderzoek. Deze kwaliteitsinformatie biedt ‘t Heem de kans om de zorg te verbeteren. Bovendien delen wij deze informatie met het zorginstituut via Zorginzicht.nl. Op basis van deze informatie kunnen/kan

  • cliënten een keuze maken uit zorgaanbieders;
  • zorgverzekeraars de zorginkoop doen;
  • de Inspectie voor de Gezondheidszorg de kwaliteit van de zorg handhaven.

Personeelssamenstelling

Een overzicht van de personeelssamenstelling van de vier woonzorglocaties van de zorgstichting en de wijkverpleging vindt u in de bijlage van het Kwaliteitsjaarplan. Deze bijlage wordt jaarlijks geactualiseerd.

Skip to content