Kwaliteit

Bestuurders, medewerkers, vrijwilligers van ‘t Heem dragen dagelijks bij aan de kwaliteit, professionaliteit en betrokkenheid binnen onze organisatie.

De belangrijke leidraad voor ons kwaliteitsbeleid is

Deze kwaliteitskaders beschrijven wat cliënten en hun naasten mogen verwachten van de zorg en ondersteuning van ‘t Heem.

Kwaliteitsplan

Jaarlijks leggen we vast hoe we binnen ‘t Heem werken aan kwaliteit. Dat doen we in een kwaliteitsjaarplan. In het jaarverslag leggen we hierover verantwoording af.

Documenten

Vragen rondom onvrijwillige zorg?

Cliënten met een psychogeriatrische aandoening, zoals dementie, hebben recht op een cliëntvertrouwens-persoon. Dit is vanuit de ‘Wet zorg en dwang’ geregeld.

Stichting Zorgbelang vervult, samen met een aantal andere stichtingen in Nederland, de rol van cliëntvertrouwenspersoon. Vanuit Zorgbelang is Karin Opperman de contactpersoon voor 't Heem. Zij behartigt de belangen van de cliënt en kan ondersteunen en informatie geven bij vragen die er ontstaan rondom onvrijwillige zorg.

Cliënttevredenheid

Tevreden cliënten, daar gaan we voor. Om te weten wat cliënten vinden van de zorg houden we jaarlijks een cliënttevredenheidsonderzoek. Deze kwaliteitsinformatie biedt ‘t Heem de kans om de zorg te verbeteren. Bovendien delen wij deze informatie met het zorginstituut via Zorginzicht.nl. Op basis van deze informatie kunnen/kan

  • cliënten een keuze maken uit zorgaanbieders;
  • zorgverzekeraars de zorginkoop doen;
  • de Inspectie voor de Gezondheidszorg de kwaliteit van de zorg handhaven.
Ga naar de inhoud