Klachten

Binnen ‘t Heem kijken we continu naar mogelijkheden om onze zorg- en dienstverlening te verbeteren. We ontvangen daarom graag uw ideeën en suggesties. Als u vindt dat u onzorgvuldig bent behandeld of verzorgd, horen we dat ook graag. Dat biedt ons de mogelijkheid om onze zorg- en dienstverlening te verbeteren. Iedere opmerking nemen wij heel serieus.

Melden is altijd zinvol

Bij een probleem in de zorg kunt u denken aan:

  • Een fout in uw verzorging;
  • Afspraken die niet naar wens worden nagekomen;
  • Een storende of onbehoorlijke reactie van een medewerker.
  • De aard en de ernst hiervan kunnen verschillen, maar het is altijd zinvol om dit te melden. Daarmee maakt u duidelijk dat het volgens u anders kan. Bovendien geeft u hiermee ‘t Heem of een medewerker de kans de zorg te verbeteren. En bent u ook andere cliënten van dienst.

Bespreken of een klacht indienen

Loopt iets niet naar tevredenheid? Dan kunt u uw ongenoegen kenbaar maken. Het liefst natuurlijk eerst bij uw vaste contactpersoon of andere betrokken medewerkers. Dan kunt u in gesprek gaan om samen een oplossing te vinden.

Heeft u behoefte om uw vragen, mening of onvrede op een andere wijze kenbaar te maken? Dan kunt u een formele klacht indienen.

Klachtenreglement

Download hier de volledige versie van het klachtenreglement van ‘t Heem.

Procedure informele klacht indienen

In gesprek gaan
Bemiddeling klachtenfunctionaris
Mogelijke oplossingen
Klacht nog niet opgelost?

In gesprek gaan

Bij voorkeur bespreekt u uw ongenoegen met de medewerker die het aangaat. In gesprek met elkaar komt u mogelijk tot een oplossing. Uw contactverzorgende of coördinerend verpleegkundige van de thuiszorg kan hierbij een bemiddelende rol vervullen. Als u met de medewerker niet tot een oplossing kunt komen, is er de mogelijkheid om de klachtfunctionaris in te schakelen.

Bemiddeling klachtenfunctionaris

Als u geen oplossing heeft gevonden, kunt u contact leggen met de klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris is voor cliënten van Zorgstichting ’t Heem beschikbaar vanuit zorgorganisatie het Laar.

Lianne Schepens
06 – 25 54 35 82
klachtenfunctionaris@hetlaar.nl

Mogelijke oplossingen

De klachtenfunctionaris komt naar u toe en kan:

  • u ondersteunen bij het formuleren van uw onvrede of klacht;
  • bemiddelen in het gesprek met de manager of medewerker om tot een bevredigende oplossing te komen;
  • u wijzen op de mogelijkheid om een formele klacht in te dienen bij de bestuurder of bij de klachtencommissie.

Klacht nog niet opgelost?

Overweegt u een officiële klacht in te dienen? Dan kunt u zich allereerst richten tot de bestuurder van ‘t Heem en de regionale klachtencommissie. In het uiterste geval kunt u zich richten tot de landelijke Geschillencommissie Zorg.

Zie ook de ‘Procedure formele klacht indienen’ hieronder.

Procedure formele klacht indienen

Officiële klacht indienen
Bestuurder
Regionale Klachtencommissie
Landelijke Geschillencommissie

Officiële klacht indienen

Overweegt u een officiële klacht in te dienen? Dan kunt u zich allereerst richten tot de bestuurder van ‘t Heem en de regionale klachtencommissie. In het uiterste geval kunt u zich richten tot de landelijke Geschillencommissie Zorg.

Bestuurder

Een officiële klacht kunt u schriftelijk (per mail of brief) indienen bij de bestuurder van ‘t Heem.

Postbus 62, 5070 AB Udenhout
Bestuurssecretariaatzorg@t-heem.nl

Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing? Dan kunt u zich wenden tot de Regionale Klachtencommissie.

Regionale Klachtencommissie

Leidt het melden van uw klacht aan de bestuurder niet tot een bevredigende oplossing? Dan kunt u zich wenden tot de Regionale Klachtencommissie (RKC) voor zorginstellingen in West- en Midden-Brabant:

RKC, Postbus 9630, 4801 LS Breda
helma.martens@benoe.nl
06 – 201 563 28

Voordat de klachtencommissie een klacht in behandeling neemt is het van belang dat de klacht binnen ‘t Heem is geuit en behandeld.

Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing? Dan kunt u zich wenden tot de Landelijke Geschillencommissie Zorg.

Landelijke Geschillencommissie

‘t Heem is aangesloten bij de landelijke Geschillencommissie Zorg. Aan deze commissie kunt een geschil voorleggen, als u het niet eens bent met de uitspraak van ’t Heem of van de regionale klachtencommissie.

Meer informatie hierover vindt u op
www.degeschillencommissiezorg.nl

 

Ga naar de inhoud