Nieuwbouw voor het woon- en zorgcentrum Torentjeshoef en renovatie bij De Eikelaar

In de afgelopen periode hebben we intensief overleg gehad met TBV Wonen, de eigenaar van onze gebouwen. Dit overleg heeft geleid tot afspraken over:

  • plannen voor nieuwbouw voor het woon- en zorgcentrum Torentjeshoef;
  • renovatie van de Eikelaar, waarbij medewerkers van het kantoor aan de Slimstraat zullen gaan verhuizen naar de Eikelaar.

De gemaakte afspraken zijn opgenomen in een aantal overeenkomsten die op 25 mei 2022 ondertekend zijn.

Wat gaat er gebeuren?

In Berkel-Enschot wordt op de locatie van het voormalige winkelcentrum Eikenbosch een nieuw woon- en zorgcentrum gebouwd met 44 zorgappartementen voor ’t Heem en 66 aanleunwoningen.

Op deze locatie wordt ook een nieuw schoolgebouw voor basisschool Rennevoirt met een gymzaal, buitenschoolse opvang en kinderopvang van 0-4 jaar gebouwd. Ook komen er koop- en sociale huurwoningen, waarvan er een aantal op de plek komen waar nu Torentjeshoef nog staat.

De gemeente Tilburg, aannemer Heijmans en TBV Wonen hebben hiervoor op 25 mei 2022 overeenkomst gesloten.

Om de nieuwbouw te kunnen gaan realiseren, zullen nog veel stappen gezet moeten gaan worden. Er moet nog een wijziging van het bestemmingsplan worden gevraagd en de bouwplannen moeten verder vorm krijgen. Hiervoor zal een projectgroep ingericht gaan worden.

We verwachten dat de nieuwbouw van het nieuwe zorgcomplex op zijn vroegst begin 2025 klaar is.

Bij De Eikelaar zullen onder andere aanpassingen gaan plaatsvinden aan het klimaatinstallatie van het gebouw en het Atrium. De indeling op de afdelingen zal op een aantal plekken worden gewijzigd. Ook hiervoor zal een projectgroep ingericht gaan worden.

De vroegere huisartsenpost aan de voorzijde van De Eikelaar zal worden omgebouwd tot kantoor voor de ondersteunende diensten.

We verwachten dat deze werkzaamheden begin 2023 zullen gaan starten.

We zijn blij met de stappen die zijn gezet zijn voor het bouwen van een nieuw woon- en zorgcentrum in Berkel-Enschot en de aanpassingen bij De Eikelaar.

Mochten er vragen zijn, dan kunt u deze stellen aan Christel de Bekker, Secretaris Raad van Bestuur, via de mail cdebekker@t-heem.nl of telefonisch op 013 522 9150.

Naar de inhoud springen