Het aantal 80-plussers neemt in de toekomst sterk toe

Nederland vergrijst in snel tempo. Uit het eindrapport van de Verkenning Bevolking 2050 van het Demografisch Instituut NIDI en het CBS blijkt dat er in 2050 twee tot drie keer meer 80-plussers zullen zijn. De zorg is ingewikkeld georganiseerd, de betaalbaarheid staat onder druk. Het moet echt anders.

De samenwerkende ouderenzorgorganisaties in Midden-Brabant, waaronder 't Heem, hebben daarom in "Samen richting geven aan ouderenzorg" vijf actielijnen opgesteld die moeten leiden tot een andere richting om de zorg toekomstbestendig te houden.

De ambities voor een toekomstbestendige ouderenzorg zijn gericht op de zelfredzaamheid, eigen regie en passende zorg voor ouderen. Maar óók op duurzaam inzetbare zorgmedewerkers die met plezier hun werk doen. Actielijnen helpen om stap voor stap en heel gericht aan de slag te gaan om de ambities te verwezenlijken.

De actielijnen zijn:

Als u geïnteresseerd bent in de uitwerking van de actielijnen, dan kunt u op www.samenrichtinggeven.nl lezen wat we de komende tijd gezamenlijk oppakken, waarom, hoe en met welk doel.

't Heem doet graag mee aan deze maatschappelijke discussie om ook in de toekomst goede en betaalbare zorg te kunnen blijven leveren.

 

Skip to content