Corona Oranje Noodfonds honoreert aanvraag extra tablets

Onze welzijnsmedewerkers hebben een aanvraag gedaan bij het Corona Oranje Noodfonds onder het project “Grenzeloos contact” voor de aanschaf van 20 tablets te verdelen over de vier zorglocaties van ’t Heem. Deze aanvraag had een positief resultaat!

In deze coronatijd is fysiek contact tussen bewoners en familieleden helaas beperkt. Dat is enorm zwaar voor alle betrokkenen. De mogelijkheid tot beeldbellen brengt hier een enorme verbetering.

Met behulp van deze tablets kunnen bewoners met hun naasten beeldbellen. Later, als we weer als vanouds de activiteiten hervatten, kunnen deze tablets ook worden ingezet bij het doen van spelletjes, mailtjes sturen, foto’s uitwisselen.
Ook kunnen bewoners een tablettraining volgen en zodoende meer vertrouwd raken met de huidige digitale wereld.

Oranjefonds

’t Heem wordt vaker gesponsord door het Oranjefonds. Aanvragen voor NL-DOET en Burendag worden regelmatig gehonoreerd. Hierdoor kunnen we extra speciale momenten organiseren en materialen aanschaffen.

Het fonds kan dit doen o.a. dankzij de Postcode Loterij, de Nederlandse Loterij, Vrienden en bedrijven.

Skip to content