Beperkingen bezoekregeling niet meer van kracht

Naar aanleiding van de genoemde mogelijkheden voor verruiming van bezoek en het feit dat alle locaties van ’t Heem al een tijdje coronavrij zijn, willen we graag terug naar het ontvangen van bezoek zoals het was voor de coronacrisis.

De beperkingen van het aantal bezoekmomenten, aantal bezoekers en tijden zijn niet meer van kracht.

Bij het bezoeken van bewoners blijven een aantal voorwaarden van kracht:

 • Blijf thuis als er sprake is van (milde) klachten bij u of een van de huisgenoten;
 • Pas bij binnenkomst handhygiëne toe;
 • Houd tijdens het bezoek 1,5 meter afstand;
 • Kom met een beperkt gezelschap (anders is niet mogelijk de 1,5 meter afstand te houden);
 • Bij het wandelen vermijd drukke plekken;
 • Neem een mondkapje mee bij de entree als u dat wenst;
 • Neem het bezoekformulier mee dat bij de entree ligt, waarop u aangeeft dat u bent geweest en voor welke periode en deponeer deze in de postbus bij vertrek.

De reden waarom we graag willen dat bezoek aangeeft dat ze zijn geweest, heeft te maken met het feit dat de GGD bij een uitbraak contactonderzoek wil uitvoeren. Dit kan alleen als we weten wie er op welk tijdstip is geweest.

De formulieren zullen per dag gebundeld worden en alleen bij een uitbraak zullen formulieren bekeken worden. Anders worden de formulieren vernietigd.

Welzijnsactiviteiten

Naast het verruimen van het bezoek willen we ook graag weer gaan starten met welzijnsactiviteiten. Hiervoor willen we ook graag weer vrijwilligers gaan inzetten. Vrijwilligers zullen benaderd worden met de vraag of zij weer op de locaties willen komen.

Voor de welzijnsactiviteiten houden we ook rekening met:

 • Kleine groepen;
 • Onderlinge afstand 1,5 meter;
 • Keuze voor activiteiten waar materialen niet van hand tot hand gaan.

Het kan voorkomen dat we daarom kiezen voor andere activiteiten dan u gewend was. In overleg en rekening houdend met de mogelijkheden zullen we ingaan op specifieke wensen als dat nodig is.

Restaurants

Voor de restaurants houden we nog even de gemaakte afspraken in stand. Dit betekent:

 • Maandag 22 juni zijn de restaurants van de Eikelaar, Leyenhof en Haarensteyn opengegaan voor alléén bewoners van de zorgafdelingen met inachtneming van de 1,5 meter regeling en alléén voor het gebruik van de warme maaltijd. De restaurants zijn nog niet geopend voor koffiedrinkers en/of terrasbezoekers.
 • Vanaf maandag 29 juni zijn de restaurants bij de Eikelaar, Leyenhof en Haarensteyn ook open voor huurders. Voor de Eikelaar en Haarensteyn betekent dit dat er een 2e sessie nodig is om nog steeds aan de 1,5 meter regel te blijven voldoen. Bewoners van de zorgafdelingen eten van 11.45- tot 12.45 uur. Huurders eten van 13.00- tot 14.00 uur. Dat geeft ons de tijd om tafels en stoelen te desinfecteren, en de tafels opnieuw in te dekken. Ook nu zijn de restaurants nog niet geopend voor koffiedrinkers en/of terrasbezoekers. Bij Leyenhof sluiten een paar ‘‘vaste’ maaltijd gebruikers die huren aan bij de intramurale cliënten, omdat dit qua aantal kan binnen de 1,5 meter afspraak.
 • Voor Torentjeshoef is het restaurant open voor bewoners van de zorgafdeling.
 • Vanaf 6 juli zijn op alle locaties huurders en mensen uit de wijk ook weer welkom om te komen eten. Ook in Torentjeshoef zijn er dan 2 sessies; bewoners van de zorgafdelingen eten van 11.45- tot 12.45 uur. Huurders eten van 13.00- tot 14.00 uur.
 • Vanaf maandag 6 juli is er weer een avond openstelling op zaterdag en zondag in Haarensteyn en Leyenhof.
 • Vanaf 6 juli is het op alle locaties weer mogelijk om te komen koffiedrinken en gaat ook het terras weer open.

 

Wij danken u voor uw medewerking, alleen samen kunnen we dit virus buiten de deur houden. Er komt een tijd dat u elkaar weer in de armen kunt sluiten, maar tot die tijd blijft voorzichtigheid geboden.

Skip to content