Basisschool de Klim-op maakt zich druk voor Haarensteyn

Kinderen maken aan de hand van drukwerktechnieken een expositie voor Haarensteyn.

Tekst: Carola Mokveld i.s.m. de Klim-op.

Voor de zomervakantie bracht Dian Langenhuijzen basisschool De Klim-op in Haaren in contact met beeldend kunstenaar Carola Mokveld. Omdat we elkaar door het corona virus niet op school konden ontmoeten spraken we af in park Ruijbosch. Daar werd geïnventariseerd waar de behoefte aan ondersteuning lag voor de school, met betrekking tot beeldende vorming. Gekozen werd voor aansluiting bij het eerste Jeelo thema: ‘omgaan met elkaar’.

Het werd een schitterend project dat werd ingeleid door een film waarin de kinderen het verzoek kregen om een expositie te maken voor de ‘lege gangen’ van woonzorgcentrum Haarensteyn. In de klas werd gewerkt aan het thema en er werden voorbereidingen getroffen voor de komst van de kunstenaar op school. Er werd zelfs een speciaal lokaal gemaakt om de lessen te laten plaatsvinden.

De kunstenares Carola Mokveld werkte in alle groepen met druktechnieken aan het thema. Door het gebruik van de diverse technieken, kwam ook een doorgaande leerlijn in druktechnieken in beeld: foamdruk, monoprint, kartondruk en linosnede. De kunstenaar liet daarmee zien dat je voor iedere leeftijdsgroep een passende techniek kunt gebruiken, die juist de kwaliteit van de ontwikkeling van het kind in die leeftijdsfase zichtbaar maakt. De leerlingen werden geprikkeld tot experiment en onderzoek dat past bij zijn of haar mogelijkheden van dat moment.

De resultaten, het proces blijft natuurlijk het belangrijkste, mogen er zijn! En het enthousiasme, van kinderen, leerkrachten én helpende ouders was groot. Basisschool de Klim-op had alles ook fantastisch voorbereid. In de lessen was er aandacht geweest voor wat komen ging. Ouders waren ingezet om veiligheidsplankjes te timmeren en perspexplaatjes aan te leveren. Al het nodige materiaal was ingekocht of verzameld, zelfs een heus handvaardigheidslokaal was gecreëerd in de aula.

De samenwerking die ontstond tussen school en afdeling welzijn Haarensteyn, zelfs in corona tijd, heeft een extra meerwaarde. Als vervolg gaat Carola nu ook bij de ouderen aan de slag op Haarensteyn om de kinderen die zij via de IPad te spreken krijgen, in monoprint uit te tekenen. En de expositie… ja die kan via ‘film’ weer bekeken worden en hangen in de gangen van de zorgafdeling Haarensteyn.

Skip to content