E-mail Facebook LinkedIn Google+ YouTubeHKZ
10 april 2018

Huiswerk voor nieuwe college van Tilburg

Tilburgse woningcorporaties zetten intensieve samenwerking ook graag met nieuwe college voort, zodat betaalbaar, duurzaam en prettig wonen haalbaar blijft voor Tilburg.

De nieuwe raadsleden zijn bekend, binnenkort volgt er een nieuw college.

Belangrijk om de nieuwe raadsleden en de informateur die aan de slag gaat met het nieuwe college mee te nemen in de aandachtspunten voor betaalbaar, duurzaam en prettig wonen in Tilburg.

Daarvoor is het bouwen van betaalbare huurwoningen van groot belang. Daarvoor zijn grondposities nodig. Verspreid over de stad zodat we gevarieerde wijken en buurten behouden.

Een ander belangrijk punt is de toenemende armoede. De woningcorporaties hebben met gemeente en onze huurdersverenigingen afgesproken om de huur zo laag mogelijk te houden. Maar gelet op het beperkte inkomen van veel van onze huurders is aanvullend armoedebeleid noodzakelijk. Ook omdat onze huurders geconfronteerd worden met lastenstijging van andere partijen. Om de totale woonlasten te beperken, vragen de woningcorporaties aan het nieuwe college via de informateur, aandacht te hebben voor de lokale lasten die vanuit de gemeente worden opgelegd. Zodat wij samen staan voor betaalbaar wonen in Tilburg.

Lees hier de hele brief die de Tilburgse woningcorporaties stuurden naar de informateur en de nieuwe raadsleden.